UDOVIČKI: Razmena podataka će olakšati posao službenicima

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu juče je posetila Sremsku Mitrovica i razgovarala sa predstavnicima lokalnih vlasti o sprovođenju Zakona o opštem upravnom postupku.

Ministarka je na sastanku poručila da će razmena podataka iz službenih evidencija od 8. juna biti obaveza, ali i značiti lakši rad službenicima.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović je kao jedan od najvećih problema naveo veliki broj nosilaca javnih ovlašćenja, ali i naveo da bi dobrom komunikacijom taj problem mogao da se reši.

111

U diskusiji su učestvovali predstavnici više opština i institucija, imalaca podataka iz službenih evidencija – Ministarstvo unutrašnjih poslova, Nacionalna služba za zapošljavanje, Agencija za privredne registre, Centar za socijalni rad i Republički geodetski zavod (katastarska uprava).

Pre same posete ministarke održana je radionica pod nazivom „Dobra uprava u službi građana“ na kojoj je predstavnicima medija predstavljen novi Zakon, kako bi oni na pravi način informisali javnost o pravima, ali i obavezama koje on donosi.

Zakon o opštem upravnom postupku uvodi veoma značajna unapređenja rada javne uprave sa ciljem povećanja efikasnosti i poboljšanja kvaliteta usluga koje se pružaju građanima.

Kako je objašnjeno na radionici ZOP predstavlja novu cirkulaciju u državnoj upravi u Republici Srbiji, on omogućuje građanima da na jednom mestu, ostvare sva svoja prava, i predviđa da je dužnost institucija da između sebe razmenjuju podatke u skladu sa zakonom u precizno dogovorenim rokovima. U slučaju da neki od organa ili službenih lica uskrati ovo pravo podsnosiocu određenih zahteva, građani i pravna lica imaju pravo da podnesu prijavu upravnoj inspekciji Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, nakon čega se pokreće odgovarajući prekršajni postupak. Predviđene kazne za lica, odnsno organe koji ne poštuju odredbe koje novi Zakon predviđa kreću se od 5.000 do 50.000 dinara.

adadaddaad

„U ovom trenutku možemo sa sigurnošću da kažemo da će građani Sremske Mitrovice moći da u punom obimu koriste benefite Zakona o opštem upravnom postupku, odnosno da će grad Sremska Mitrovica sa svojim upravama moći da odgovori na zahteve koje svakako novi Zakon stavlja pred nas. To znači da će građani svoja prava moći da ostvaruju brže, lakše, bez pribavaljanja raznih dokumenata, odnosno u njihovo ime će to od 8. juna raditi gradske uprave“, objašnjava načelnik Gradske uprave za opšte i zajedničke poslove, Miroslav Jokić.

On je dodao da se Sremska Mitrovica u prethodnom periodu pripremao za primenu ovog zakona kroz niz različitih aktivnosti kao što su rekonstrukciju uslužnog centra, pokretanje novog sajta grada, razvijanje elektronske uprave.

Zakona o opštem upravnom postupku koji predviđa da građani više neće morati da sami pribavljaju dokumente poput izvoda iz matične knjige rođenih, nego će morati da ih obezbede državni službenici uvidom u elektronsku bazu podataka Vlada Srbije usvojila je početkom februara meseca ove godine. Puna primena ovog Zakona može očekivati tek od 1. juna 2017. godine.

Možda Vam se svidi i