Sremska Mitrovica – Živimo u vremenu brzih promena, naprednih tehnologija, širokog spektra modaliteta komuniciranja. Pri tome svako ima mogućnost da iskaže sebe, ostavi poruku drugima, bilo da to čini verbalno, u pisanoj formi ili svojim ponašanjem. U svemu tome postoje različite namere i ciljevi, koji su u svesti pojedinaca, koje oni žele da ostvare. Sve to ima svoje uzroke i posledice, a jednim takvim povodom je nastao i ovaj tekst.

Čest je slučaj da u našem gradu nailazimo na primere koji svedoče o postojanju onih koji, tokom večernjih sati, a posebno kasno u noć, ispoljavaju sebe, svoje vaspitanje i odnos prema društvenoj imovini, mobilijaru, ostavljajući za sobom primere vandalskog ponašanja i svesnog uništavanja inventara, kao i delova zgrade pojedinih ustanova.

Odvaljeni oluci (4)

Primer za to je i zgrada u kojoj se nalazi Centar za kulturu „Sirmiumart“, a koja je u blizini gradskog centra Sremske Mitrovice i pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Umesto da jednog dana osvane renovirana, jutra često donose nove slike njenog skrnavljenja.

Posledice svesnih vandalskih činova ona trpi već duže vreme. I pored toga što je vremešna, trošna, okružena skelama, željno iščekujući da bude renovirana, stalno trpi izlive vandala tj. onih koji u uništavanju njenog inventara nalaze užitak i iskazuju svoje frustracije. Naime, već nekoliko godina, učestalo se razbija staklo na prozorima koji su deo prostorija koje koriste učenici Muzičke škole „Petar Krančević“ u okviru nastave za udaračke instrumente, i u kojima se održavaju horske probe, probe tamburaškog orkestra, filmske projekcije, festivali, književni programi. Već nekoliko puta se uništava fasada, kidaju oluci, razbija staklo na panou na kom se postavljaju plakati kojima se najavljuju programima koji će se održati. Oko zgrade i ispred njenog ulaza jutrom osvanu brojne boce od alkoholnih pića i smeće na limovima ispod prozora. Iako su više puta, nakon uništenja, stavljena nova stakla i oluci, ista priča se ponavlja iz dana u dan.

Odvaljeni oluci (1)

Šta ovu zgradu čini stalnom metom za dodatno uništavanje? Da li je razlog u tome što je oronula i što svake godine sve više propada? Je li baš zbog toga osuđena na dodatnu propast?

Saopšteno svedoči da vandalizam u našem gradu predstavlja trend koji ne jenjava i da se pojedinci, svesno, no verovatno i pod dejstvom određenih supstanci, konzumiranog alkohola ili iz nekih drugih pobuda i razloga, osile i ne mogu da odole nedoličnom ponašanju i želji da uništavaju sve što nađu oko sebe, a što nije njihovo.

Razbijeno staklo (1)

Prethodno donosi i neka pitanja za sve one koji su nadležni, odgovorni i pred zadatkom da se takve stvari što pre iskorene. Ko su te osobe koje pomenuto čine i ko treba da ih identifikuje? Zar je to način da sebe dokazuju i da na takav način komuniciraju sa okruženjem? Postoje li oni koji su tokom večeri i noći zaduženi da obilaze ulice grada i spreče vinovnike ovih dela? Koji su ključni uzroci i motivi za takvo ponašanje? Treba li pred tim zatvarati oči i ćutati? Šta nam to poručuju oni koji uništavaju tuđu imovinu? Nije li čest slučaj da ovakvi činovi prerastaju u ozbiljne prestupe? Da li je lakše delovati na uzrok ili na posledicu? Da li bi zgrada Centra za kulturu bila izuzeta od uništavanja da je renovirana?

Centar za kulturu „Sirmijumart“ ne raspolaže finasijskim sredstvima za stalno saniranje posledica vandalskog ponašanja, niti se takve stvari na taj način sprečavaju.

Razbijeno staklo na reklamnom panou

Suočavajući se i sa činjenicom da su danas mladi izloženi i podložni brojnim uticajima koji negativno deluju na njih, a koji mogu da postoje u porodičnom, školskom, vršnjačkom i širem društvenom okruženju, svesni smo da je najjače oružje preventivno delovanje, znanje, suočavanje svakog sa time da snosi posledice svog ponašanja. U tome veliku ulogu imaju mnogi subjekti – pojedinci, grupe, ustanove i službe.

Polazeći od stanovišta da ova problematika zaslužuje medijsku pažnju, na ovaj način Centar za kulturu „Sirmiumart“ želi da javnosti predoči problem sa kojim se konstantno suočava i da apeluje na sve one koji svojim delovanjem mogu uspešno da doprinesu da se zgrada u kojoj se on nalazi, pre preduzimanja neophodnih građevinskih radova, koliko-toliko sačuva od uništiteljske ruke izgrednika.

Razbijeno staklo (2)

Centar za kulturu „Sirmiumart“

Možda Vam se svidi i