Sve cigarete u istom pakovanju?

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Svake godine 31. maja Svetska zdravstvena organizacija i njeni partneri obeležavaju Svetski dan bez duvanskog dima, ističu zdravstvene rizike povezane sa upotrebom duvana i zalažu se za delotvorne politike kojima se smanjuje upotreba duvana.

Ove godine 31. maja na Svetski dan bez duvanskog dima Svetska zdravstvena organizacija i Sekretarijat Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO pozivaju države da se pripremaju za uvođenje bezličnih (standardizovanih) pakovanja duvanskih proizvoda.

Bezlična pakovanja predstavljaju značajnu meru koja smanjuje potražnju za duvanskim
proizvodima tako što se smanjuje privlačnost duvanskih proizvoda, mogućnost da pakovanja duvanskih proizvoda postanu sredstva za reklamiranje duvanskih proizvoda, ograničava se lažno obeležavanje duvanskih proizvoda i ujedno povećava efikasnost zdravstvenih upozorenja.

bezlicno pakovanje

Bezlična pakovanja duvanskih proizvoda takođe ograničavaju ili zabranjuju koršćenje
logoa, boja, brenda ili reklamnih poruka na pakovanjima duvanskih proizvoda, izuzev
imena brenda i imena proizvoda koja se mogu prikazati samo u standardnim bojama i
određenom vrstom slova.

Vodič za primenu članova 11 i 13 Okvirne konvencije o kontroli duvana SZO preporučuje da države – ugovorne strane Okvirne konvencije usvoje bezlična pakovanja.
Bezlična pakovanja se nadovezuju na druge mere kontrole duvana kojima se obezbeđuje
sveobuhvatni multisektorski pristup. Političari, civilno društvo i javnost treba da
preduzmu sve aktivnosti da bi njihove vlade usvojile bezlična pakovanja.

Činjenice u vezi bezličnih pakovanja
Interesovanje za uvođenje bezličnih pakovanja raste širom planete:
– u decembru 2012. godine Australija postaje prva država koja je u celini
primenila bezlična pakovanja,
– godine 2015. Irska, Velika Britanija i Severna Irska i Francuska usvojile su
zakone o implementaciji bezličnih pakovanja čija preimena pošinje od maja 2016.
godine,
– veći broj zemalja su u odmaklom stadijumu usvajanja zakona o bezličnim
pakovanjima.

Ciljevi kampanje Svetskog dana bez duvanskog dima u 2016. godini su:
– istaći ulogu bezličnih pakovanja kao jednog elementa sveobuhvatnog multisektorskog pristupa u kontroli duvana,
– olakšati usvajanje politike o bezličnim pakovanjima u državama-ugovornim stranama Okvirne konvencije i na globalnom nivou, obezbeđivanjem ubedljivih i jasnih podataka o njihovoj efikasnosti, ohrabriti države-ugovorne strane da ojačaju mere koje se tiču pakovanja i obeležavanja duvanskih proizvoda, ali i koje ograničavaju reklamiranje, promociju i sponzorstva i time postepeno olakšavaju usvajanje bezličnih
pakovanja i
– podržati države-ugovorne strane i civilno društvo da se suprotstave uplitanju duvanske industrije u političke procese koji se tiču usvajanja zakona o bezličnim
pakovanjima

ZZJZ Sremska Mitrovica

Možda Vam se svidi i