Sremska Mitrovica – U utorak, 26. jula sa početkom u 10:00 časova održaće se 3. sednica Skupštine grada Sremska Mitrovica.

Na dnevnom redu sednice naći će se:

1. PRESTANAK I POTVRĐIVANJE MANDATA ODBORNIKA U SKUPŠTINI GRADA SREMSKA MITROVICA,
2. PREDLOG ODLUKE O GRADSKIM UPRAVAMA GRADA SREMSKA MITROVICA,
3. PREDLOG ODLUKE O REBALANSU BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2016.GODINU,
4. PREDLOG ODLUKE O SKIDANJU USEVA SA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI KOJE SE NALAZI NA TERITORIJI GRADA SREMSKA MITROVICA,
5. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O PROMENI OSNIVAČKOG AKTA JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM-MAČVA“ SREMSKA MITROVICA SA ODLUKOM NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA O PROMENI SEDIŠTA I POSLOVNOG IMENA PREDUZEĆA,
6. PREDLOG ODLUKE O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2015.GODINU,
7. ODLUKA NADZORNOG ODBORA JKP“KOMUNALIJE“ O RASPODELI DOBITI ZA 2015.GODINU,
8. ODLUKA NADZORNOG ODBORA JKP“VODOVOD“ O RASPODELI DOBITI ZA 2015.GODINU,
9. ODLUKA O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI ZA 2015.GODINU PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA „SIRMIJUM PUT“ D.O.O.SREMSKA MITROVICA
10. IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA JKP „TOPLIFIKACIJA“ SREMSKA MITROVICA ZA 2016.GODINU,
11. IZMENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA RADA P.U.“PČELICA“ ZA 2015/2016 GODINU,
12. IZMENE I DOPUNE PREDŠKOLSKOG PROGRAMA P.U.“PČELICA“,
13. IZVEŠTAJ O RADU GRADSKOG PROVOBRANILAŠTVA SREMSKA MITROVICA ZA 2015.GODINU,
14. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU JKP “KOMUNALIJE“ SREMSKA MITROVICA ZA 2015.GODINU,
15. IZVEŠTAJ O RADU JKP REGIONALNA DEPONIJA „SREM-MAČVA“ SREMSKA MITROVICA SA ODLUKOM O RASPODELI DOBITI,
16. IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2015.GODINU PREDUZEĆA ZA ODRŽAVANJE ULICA I PUTEVA „SIRMIJUM PUT“ D.O.O.SREMSKA MITROVICA
17. PREDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU POSTUPKA I PRIBAVLJANJU NEPOKRETNOSTI U JAVNU SVOJINU I OTUĐENJU NEPOKRETNOSTI IZ JAVNE SVOJINE NEPOSREDNOM POGODBOM PUTEM RAZMENE BEZ NAKNADE,
18. PREDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA LIKVIDACIJE JAVNOG PREDUZEĆA DIREKCIJA ZA IZGRADNJU GRADA SREMSKA MITROVICA,
19. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA ODRŽAVANJE STAMBENOG I POSLOVNOG PROSTORA “GRADSKO STANOVANJE“ SREMSKA MITROVICA,
20. PREDLOG ODLUKE O OSNIVANJU JAVNOG PREDUZEĆA ZA POSLOVE URBANIZMA „URBANIZAM“ SREMSKA MITROVICA,
21. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME U ORGANIZACIONIM OBLICIMA, KOJI ČINE SISTEM JAVNOG SEKTORA GRADA SREMSKA MITROVICA ZA 2015.GODINU
22. IZBORI I IMENOVANJA.

Možda Vam se svidi i