Šta se dešava sa sremskomitrovačkom Apotekom? Radnici daju otkaze, lekova nema

Od strane Ozon
0 komentar

Apoteka „Sremska Mitrovica“ je samostalna zdravstvena ustanova od 1999. godine i u periodu od 2004. do 2013. godine, bila je jedna od vodećih ustanova u Republici Srbiji (2008. proglašena za najbolju u Srbiji) u okviru farmaceutske zdravstvene zaštite.

Uvek se nastojalo odgovoriti svim zahtevima zakonske regulative, i farmaceutske zdravstvene zaštite, naših pacijenata na prvom mestu i omogućiti dostupnost lekovima, medicinskih sredstvima i pomoćnim lekovitim preparatima u svakom trenutku dana i noći. Na žalost to više nismo u mogućnosti da ispunjavamo. Prinuđeni smo da smanjujemo obim posla, ukidamo noćno dežurstvo i ako smo bili jedina apoteka u Sremskom okrugu koja je obezbeđivala adekvatnu farmaceutsku uslugu tokom 24 sata, a sada usled blokade i prestanka isporuke lekova ne možemo svojim pacijentima da izdamo lek.

apoteka-e1461838386249-715x400

Svi smo svedoci svakodnevnog otvaranja privatnih apoteka u našem okruženju. Svaka konkurencija je uvek dobrodošla ali u okvirima uređenog i usklađenog zdravstvenog sistema i jednakog položaja svih učesnika. Pravila farmaceutske struke i farmaceutske zdravstvene zaštite kao i zakonska regulativa moraju da se poštuju. Pacijent i njegovo zdravlje moraju biti na prvom mestu ali se plašim da pod ovakvim okolnostima funkcionisanja farmaceutske zdravstvene zaštite pacijenti su upravo najviše ugroženi.

Pod ovakvim okolnostima prepušteni sami sebi uhvatili smo se u koštac sa nagomilanim problemima (veliki broj zaposlenih, smanjena realizacija, povećana dugovanja prema dobavljačima i prestanak isporuke lekova od strane istih) . Broj zaposlenih, moram da naglasim, je u skladu sa poštovanjem zakonske regulative i u skladu sa kadrovskim planom Ministrastva zdravlja, ali drastičan pad prometa nemogućnost poštovanja rokova plaćanja i izmirenja novčanih obaveza su nas prinudile na najrigoroznije mere racionalizacije. Smanjenja postojećih dugovanja uvođenjem minimalne zararde za sve zaposlene, (dogovor sa osnivačem), privremeno zatvaranje ogranaka Apoteka Mačvanska Mitrovica, Laćarak, Apoteka 3 u gradu i Apoteka Čalma. Uvođenjem minimalne zarade dovodi do toga da ustanovu napušta 9 diplomiranih farmaceuta i 7 farmaceutskih tehničara. Ostatak zaposlenih i struktura kadra danas nije adekvatan radu jedne zdravstvene ustanove tako da smo u narednom periodu prinuđeni da tehnološkim viškom proglasimo 22 nezdravstvena radnika.

U rešavanju ovih nagomilanih problema, a i u prevazilaženju istih očekujemo pomoć našeg osnivača, a i poslovnih saradnika i prijatelja, jer je Apoteka „Sremska Mitrovica“ godinama bila izuzetno korektan poslovni saradnik i zdravstvena ustanova koja je bila ponos lokalne samouprave.

Nadam se da ćemo trenutne probleme u dogovoru sa osnivačem i dobavljačima uspešno prevazići i da će Apoteka „Sremska Mitrovica“ nastaviti sa radom kao i u perioda kada je bila proglašena za najbolju u Srbiji, a sve u korist građana opštine Sremska Mitrovica.

V.d.direktor Dragan Božić, spec.farm.

You may also like