Sremska Mitrovica dobija TRŽNI CENTAR?

Sremska Mitrovica – Na dnevnom redu poslednje održane sednice Skupštine Grada Sremska Mitrovica početkom februara meseca između ostalog našli su se i predlozi Odluka o detaljnim regulacijama radnih zona u Šuljmu i Sremskoj Rači.

„U poslednje vreme imamo pojačan pritisak od strane investitora na određena područja koja do sada nisu prostornim planom i planskim aktom bila definisana kao radne zone. Mislim da je dobro kada u mestima poput Sremske Rače, Šuljma, Bosuta dolazite u situaciju da otvarate neke proizvodne subjekte koji mogu da zaposle ljude“, kratko se osvrnuo na ove tačke dnevnog reda gradonačelnik Sremske Mitrovice, Branislav Nedimović.

On je rekao da najmanje što lokalna samouprava u ovom trenutku može da uradi jeste da inicira postupak plana detaljne regulacije.

„Ovo je inicijalni akt o njemu će se odlučivati tek kada prikupimo sve saglasnosti, ono što je dobro na osnovu informacija koje sam dobio od investitora u Sremskoj Rači bi trebalo da dođe zapošljavanje 40 – 50 ljudi sa tog prostora“, rekao je Nedimović.

Prvi čovek Sremske Mitrovice osvrnuo se i na Predlog Odluke o izradi plana detaljne regulacije bloka između ulica Bulevara Konstantina Velikog, naselja Stari most, ulica Bosutski put i Đure Daničića u Sremskoj Mitrovici.

„Pre nekoliko dana došlo je do stečaja i prodaje preduzeća „Tasmit SM“ DOO koji je bio vlasnik prostora i objekata na prostoru nekadašnjeg Fudina 1. Novembar, mi smo imali nekoliko sastanaka sa novim vlasnicima i u toku je postupak prenošenja prava vlasništva sa stečajnog upravnik na njih. To je nekoliko različitih investitora koji su zainteresovani da grade tržni centar i stambeni blok na tom prostoru, to je ono i što je koncept ovog plana detaljne regulacije, a na nama je da investitorima izađemo u susret, jer nama trebaju takvi objekti na prostoru 1. Novembara“, zaključio je Nedimović.

You May Also Like