Saopštenje Vlade: Bolest „kvrgave kože“ stigla i u Srbiju

Od strane Ozon
0 komentar

Povodom registrovanog virusnog oboljenja „nodularni dermatitis“ tzv. bolest kvrgave kože kod goveda, Vlada Republike Srbije obaveštava građane da se virus ne prenosi na ljude i da nema razloga za zabrinutost, kao i da je nadoknada štete za prve registrovane slučajeve već počela.

Iz Vlade apeluju na vlasnike goveda koji primete neke od siptoma bolesti – čvorići koji se pretvaraju u kraste ili rane na koži, oticanje nogu, kašalj, obilno curenje iz nosa, izlučivanje pljuvačke, suzenje očiju, infekcija oka i groznica – da se obavezno jave svom veterinaru. Obolela životinja je iscrpljena, odbija da jede i gubi na težini.

photo 3

 

Nodularni dermatitis se u Srbiji pojavio kod goveda pošto je prethodno registrovan u Bugarskoj i Makedoniji. Budući da je registrovan mali broj slučajeva obolelih goveda i da je pod punom veterinarskom i sanitarnom kontrolom, Vlada Srbije apeluje na građane da ne podležu neproverenim informacijama, već da za svaku nedoumicu kontaktiraju nadležne institucije.

photo 1

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI
(„Sl. glasnik RS“, br. 15/2016)

1. Opšte mere
Član 15
Opšte mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti sprovode se u objektima koji podležu sanitarnom nadzoru, odnosno nad objektima, prostorijama, uređajima, opremom i nad licima koja obavljaju delatnost u oblasti zdravstva, socijalnog zbrinjavanja, obrazovanja, poslovanja sa hranom, ugostiteljstva, turizma, trgovine i usluga, unutrašnjeg i međunarodnog saobraćaja, sporta i rekreacije.
Član 16
Opšte mere za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti su:
1) obezbeđivanje zdravstveno ispravne vode za piće putem objekata za javno snabdevanje vodom za piće, vode za sanitarno-higijenske i rekreativne potrebe, kao i sanitarne zaštite izvorišta;
2) obezbeđivanje zdravstveno bezbedne hrane, predmeta koji dolaze u dodir s hranom i predmeta opšte upotrebe, kao i sanitarno-higijenskih uslova za njihovu proizvodnju i promet;
3) obezbeđivanje zdravstvene ispravnosti kupališnih, bazenskih voda, javnih česmi i izvora i drugih voda od javno zdravstvenog interesa;
4) obezbeđivanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uslova u objektima pod sanitarnim nadzorom i drugim objektima u kojima se obavlja društvena, odnosno javna delatnost;
5) sprovođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u naseljenim mestima, na javnim površinama, u stambenim objektima, u sredstvima javnog saobraćaja, u objektima pod sanitarnim nadzorom i njihovoj neposrednoj okolini i u drugim objektima u kojima se obavlja društvena, odnosno javna delatnost;
6) uklanjanje ljudskih i životinjskih izlučevina, leševa, organa i tkiva, otpadnih voda i drugih otpadnih materija na način i pod uslovima koji ne ugrožavaju zdravlje stanovništva, izvorišta vode za piće i životnu sredinu.
Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija sprovodi se radi održavanja higijene i smanjenja, zaustavljanja rasta i razmnožavanja ili potpunog uklanjanja prisustva mikroorganizama, štetnih zglavkara i glodara na prostoru i u objektu iz stava 1. ovog člana.
Dezinfekcija kao opšta mera podrazumeva i svakodnevnu i stalnu dezinfekciju ruku, pribora, predmeta, opreme, radnih površina i sanitarnih prostorija u svim objektima u kojima se priprema, proizvodi, čuva ili poslužuje hrana i u objektima koji podležu sanitarnom nadzoru, a obavezni su da je sprovode korisnici površina, prostorija ili objekata iz stava 1. ovog člana, kao kontinuirani svakodnevni proces u održavanju higijene poslovnog prostora.
Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao opštu meru, sprovode zavodi odnosno instituti za javno zdravlje, druga pravna lica i preduzetnici ako ispunjavaju propisane uslove.
Brod koji obavlja međunarodna putovanja, a bio je zagađen glodarima, mora da ima svedočanstvo o deratizaciji u skladu sa ovim zakonom i MZP.
Brod koji obavlja međunarodna putovanja, a nije bio zagađen glodarima, mora da ima svedočanstvo o oslobađanju od deratizacije u skladu sa ovim zakonom i MZP. Navedenim svedočanstvom dokazuje se da je brod za određeno vreme, utvrđeno u svedočanstvu, oslobođen od vršenja deratizacije.
Svedočanstvo o deratizaciji i svedočanstvo o oslobađanju od deratizacije izdaje sanitarni inspektor na graničnom prelazu u skladu sa ovim zakonom i MZP a na osnovu pregleda broda kao i dokaza o sprovedenim merama deratizacije.
Sprovođenje opštih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti i obezbeđivanje sredstava za njihovo sprovođenje organizuju i sprovode organi jedinica lokalne samouprave, autonomne pokrajine, Republike Srbije, pravna lica i preduzetnici, u skladu sa zakonom.
Ministar propisuje bliže uslove za sprovođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.
Ministar propisuje bliže uslove o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda.

Možda Vam se svidi i