Sremska Mitrovica – U vreme božićnih praznika Opšta medicina Doma zdravlja Sremska Mitrovica radiće nešto izmenjeno i to:

– Treća zdravstvena stanica (Dispanzer na Savi)
7. januara od 07:00 do 14:00 časova

U vreme praznika zdravstvenu zaštitu dece i omladine pružaće:
– Školski dispanzer
7. januara od 07:00 do 20:00 časova

Dom-zdravlja-

U vreme praznika stomatološke usluge pružaće se u Dispanzeru na Savi:
– Stomatološka zdravstvena zaštita
7. januara od 07:00 do 14:00 časova

Služba Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Sremska Mitrovica pružaće zdravstvene usluge 24 časa za sve dane praznika.

Apoteka IV koja se nalazi u krugu bolnice dežuraće svaki dan tokom praznika 24 sata, dok svi drugi objekti Apoteke Sremska Mitrovica neće raditi 7. januara.

Možda Vam se svidi i