Prijave poreza na velike plate i primanja

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – Danas 16. maja, poslednji je rok za građane koji su u prošloj godini zarađivali više od tri prosečne plate mesečno, da poreznicima podnesu odgovarajuću prijavu za plaćanje poreza na dohodak.

Kandidati za plaćanje ovog poreza su oni građani koji su u 2015. zaradili više od tri prosečne godišnje zarade u Srbiji, što je za prošlu godinu nešto više od 2,2 miliona dinara.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2015. je prosečna godišnja zarada po zaposlenom iznosila 733.740 dinara.

Tri takve zarade, preciznije 2.201.220 dinara je neoporezivo, dok je poreska stopa na iznos od 2.201.220 do 6.603.660 dinara 10 odsto. Za iznos koji prelazi 6.603.660 dinara, poreska stopa je 15 odsto.

Obveznik ima pravo na odbitke za sebe i za svakog izdržavnog člana porodice, s tim što ukupno umanjenje ne može prelaziti 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Poreska prijava se može podneti u elektronskom i u papirnom obliku, na adresu filijale Poreske uprave u mestu prebivališta.
Izvor: RTV

You may also like