Sekcija za feministička istraživanja i kritičke studije maskuliniteta (SEFEM) po prvi put ove godine uspostavila je nagradu za naučno i umetničko feminističko stvaralaštvo i njegovu primenu u različitim oblastima kulturnog i društvenog života „Anđelka Milić“. Rok za prijavu kandidata i kandidatkinja je 31. januar.
Nagrada „Anđelka Milić“ biće dodeljena u četiri kategorije: za najbolji naučni rad, za podršku razvoju stvaranja znanja u oblasti rodnih studija, za uvođenje ili podsticanje praksi koje doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti i za kreativni poduhvat.

sefem-jpg_660x330
Za najbolji naučni rad može biti kandidovan rad iz oblasti društvenih i humanističkih nauka (uključujući studije kulture) i nauke o umetnosti, koji je oblavljen u 2015. godini, a koji predstavlja značajan naučni doprinos rodnim studijama (teoriji i istraživanju) u Srbiji. Autorke i autori moraju biti državljani Republike Srbije.

Za podršku razvoju stvaranja znanja iz oblasti rodnih studija u Srbiji (teorija i istraživanja) mogu biti kandidovane naučne, akademske i institucije kulture, mehanizmi za rodnu ravnopravnost, nevladine organizacije, međunarodne organizacije, sa sedištem u Republici Srbiji, kao i istaknuti pojedinci i pojedinke (novinari i novinarke, političari i političarke, aktivisti i aktivistkinje, i drugi).

Za uvođenje ili podsticanje praksi koje značajno doprinose uspostavljanju rodne ravnopravnosti u organizacijama, institucijama ili u lokalnim zajednicama, na osnovu saznajnih uvida ostvarenih putem feminističkih istraživanja i kritičkih studija maskuliniteta mogu biti kandidovane pojedinke i pojedinci koji se nalaze na mestima odlučivanja (donosioci odluka), a koji su svojim konkretnim aktivnostima i zalaganjem doprineli da se feministička istraživanja i znanje pretoče u konkretne inovativne i uspešne promene u praksi neke konkretne institucije, organizacije, ili lokalne zajednice na teritoriji Republike Srbije. Kadidati i kandidatkinje moraju biti državljani Republike Srbije.

Za kreativni poduhvat iz svih područja stvaralaštva koji koristi saznanja iz oblasti feminističke teorije i istraživanja, kao i kritičkih studija maskuliniteta i na originalan i komunikativan način prenosi poruku o vrednosti i značaju rodne ravnopravnosti mogu biti kandidovani pojedinci/pojedinke, kreativni timovi ili organizacije/institucije iz Republike Srbije.

Nagrada se ustanovljuje pod imenom „Anđelka Milić“, jer SEFEM time želi da oda priznanje i da trajno očuva uspomenu na naučno delo, naučni doprinos i feministički aktivizam Anđelke Milić (1942-2014), koja je bila i prva predsednica SEFEM-a, navodi se u pozivu.

Predlozi kandidata i kandidatkinja za nagrade mogu se dostaviti na mejl adresu sefem.milic@gmail.com.

Predlog treba da bude kratak i sažet, može da bude anoniman, ali treba da sadrži kontakt predloženog laureata i kategoriju nagrade.

Ohrabruju se autorke i autori da se i sami prijavljuju za nagrade, kako bi se umanjili efekti marginalizacije, nevidljivosti i nerazumevanja kojima je feminističko stvaralaštvo (naučno i umetničko) u celini često izloženo.

Svečano dodeljivanje nagrade je predviđeno za drugu polovinu februara 2016. godine.

Detaljnije informacije mogu se pronaći na internet prezentaciji SEFEM-a.

Možda Vam se svidi i