Sremska Mitrovica – Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u Autonomnoj pokrajini Vojvodina u 2016. godini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture.

Ukupna sredstva za ovaj konkurs iznose 20.000.000,00 dinara.

Ciljevi sufinansiranja su povećanje bezbednosti učesnika u saobraćaju, smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i razvoj biciklističkog saobraćaja u naseljenim mestima u Autonomnoj pokrajini Vojvodini.

4508 - Vojvodina grb

Namene Konkursa su:
a) sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju raskrsnica sa kružnim tokom saobraćaja;
b) sufinansiranje izgradnje saobraćajne signalizacije i postavljanja tehničkih sredstava za usporavanje saobraćaja u neposrednoj blizini školskih i predškolskih ustanova;
c) sufinansiranje izmeštanja autobuskih stajališta sa saobraćajnih traka kolovoza;
d) sufinansiranje izgradnje biciklističkih odnosno pešačko-biciklističkih staza sa posebnim akcentom na turističke destinacije.

Rok za podnošenje prijave je 29. februar ove godine.

Odluka o dodeli sredstava po isteku Konkursa objaviće se na sajtu Sekretarijata, nakon čega će se sa Korisnicima sredstava zaključivati ugovori.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti OVDEu Sekretarijatu na telefon: 021 487 43 24 ili e-mail:endre.surjan@vojvodina.gov.rs.

Možda Vam se svidi i