Od juče skuplja boravišna taksa u našem gradu

Sremska Mitrovica – Boravišna taksa predviđena za goste koji borave u Sremskoj Mitrovici od juče je skuplja i iznosi 100 dinara po danu.

Ovo poskupljenje usvojili su odbornici na poslednjoj održanoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

„Boraviša taksa za goste koji borave u našem gradu do sada je bila na jednom simboličnom nivou i iznosila je nekih 50-ak dinara po danu. Mi već polako postajemo turistički ozbiljan grad i kao takvi mislim da možemo slobodno da podignemo tu taksu na nekih 100 dinara po danu. Novčanim sredstvima ostvarenim upravo od boravišne takse finansiraće se priprema i realizacija određenih projekata vezanih za turizam“, objasnio je sremskomitrovački gradonačelnik Vladimir Sanader.

On je dodao da se nada da će Sremska Mitrovica već u narednih nekoliko godina postati znatno primamljiva turistička lokacija s obzirom da su i izgradnja određenih objekata, kao i planovi detaljne regulacije usmereni upravo ka tome.

Boravišnu taksu u Sremskoj Mitrovici ne plaćaju deca do sedam godina starosti, lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalnu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komore, osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih oboljenja, paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečje paralize i multipleks skleroze, osobe ometene u razvoju, kao i pratilac navedenih osoba.

Takođe boravišnu taksu ne plaćaju ni učenici i studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja sportsko-rekreativnih i drugih aktivnosti po program ministarstva za poslove prosvete, studenti koji organizovano borave u ugostiteljskom objektu za smeštaj radi izvođenja obavezne nastave u skladu sa nastavnim planom obrazovne ustanove, učesnici republičkih i regionalnih takmičenja u znanju i veštinama, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja takes, kao i lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana.

Propisana novčana kazna za pravna lica koja ne naplate boravišnu taksu u svojim objektima ,u računu za uslugu smeštaja ne iskaže posebno iznos boravišne takse ili ne uplati sredstva boravišne takse nadležnom organu u propisanom roku kreću se od 8.000 do 50.000 dinara.

You May Also Like

One thought on “Od juče skuplja boravišna taksa u našem gradu

  1. „…Boravišnu taksu u Sremskoj Mitrovici ne plaćaju…….. lica upućena na banjsko i klimatsko lečenje, odnosno specijalnu rehabilitaciju od strane nadležne lekarske komore…“

    ХАХАХАХХАХААААА ВИЦ ГОДИНЕ!!!

Comments are closed.