Sremska Mitrovica – Od danas svi poreski obveznici moći će elektronskim putem da podnesu još šest poreskih prijava.

Na portalu e-porezi građani Srbije od danas mogu da podnesu elektronske prijave i za: – porez na premije neživotnog osiguranja;
– doprinos za osnivače, odnosno članove privrednih društava;
– samooporezivanje fizičkih lica;
– prijavu za ispunjavanje obaveza zapošljavanja lica sa invaliditetom;
– porez na dobit po odbitku i
– porez na dobit po rešenju

porezi

Puna primena elektronskog podnošenja ovih prijava počinje 1. marta ove godine, a u prva dva meseca prelaznog perioda, obveznici će i dalje morati poreske prijave da podnose na papirnom obliku s tim što će paralelno moći da predaju i nove elektronske obrasce.

Možda Vam se svidi i