MINISTARSTVO prosvete neće prihvatiti preporuku ombudsmana Saše Jankovića da se učenicima priznaju obe varijante odgovora u četvrtom zadatku kombinovanog testa male mature. Ovo je epilog sastanka ministra Srđana Verbića i zaštitnika građana Saše Jankovića.
Zaštitnik je preporučio da se malim maturantima koji smatraju da su oštećeni zbog jednog zadatka iz fizike, sporni odgovor prizna, da dobiju pola boda više i upišu se u školu koju su želeli, ako je to pola boda presudilo da ostanu ispod crte! To bi značilo da se svi testovi ponovo pregledaju, da se deca ponovo boduju, a mnogi i nanovo upisuju u srednje škole i to preko broja u već popunjena odeljenja.

Problem je, naime, nastao zbog kombinovanog testa i četvrtog zadatka iz fizike, koji je identičan 397. zadatku iz zbirke za pripremu, koju je takođe izdao Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. U zadatku u zbirci priznaju se odgovori pod 3 i 4, a u testu samo onaj odgovor koji se podudara sa četvrtim odgovorom u zbirci. Deca su na testu dvojako odgovarala, a kada su se žalili, objašnjeno im je da odgovor pod rednim brojem tri nije tačan, već da je reč o štamparskoj greški.

– Duboko uvažavajući instituciju i argumente Zaštitnika građana, konstatujem da Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nije u mogućnosti da uvaži sve njihove preporuke – poručio je Verbić. – Ministarstvo je spremno da prihvati preporuke koje se tiču unapređivanja procedura završnog ispita, kao i nadzora nad radom institucija obrazovnog sistema. Preporuke koje se odnose na priznavanje i bodovanje netačnog odgovora na zadatku sa završnog ispita, međutim, nije moguće ispuniti. Razlog za to nije formalne, već suštinske prirode. Naša je obaveza da kroz testove znanja vrednujemo znanje bez obzira na to kako se ko pripremao za test. Kritički odnos prema učenju i korišćenju literature je važan cilj kojem treba da doprinesu svi segmenti obrazovanja.
ŠAMAR PROSVETNOJ JAVNOSTI

PROFESOR dr Aleksandar Lipkovski, predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta, Jankovićevo ponašanje nazvao je nedopustivim, a za uvažavanje njegove preporuke kaže da bi bilo šamar prosvetnoj i naučnoj javnosti.

– Kako je moguće priznati očigledno pogrešan odgovor – pita se prof. Lipkovski. – Svaki učenik koji razmišlja prilikom rada testa, utvrdiće da jedino odgovor pod 4 može biti tačan. Naravno, pod uslovom da nije učio zbirku napamet ili da mu, nedaj bože, nije neko „šaputao“ odgovore iz zbirke.

Izvor/ novosti.rs

Možda Vam se svidi i