Najviše žalbi na Klinički centar Vojvodine, tri prijave Bolnici i jedna za Dom zdravlja Sremska Mitrovica

Od strane Ozon
0 komentar

U prvoj polovini ove godine, pomoć zaštitnika osiguranika zatražilo je više od 9.500 građana, a istovremeno je podneto i 156 prijava. Prema izveštaju Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje o radu zaštitnika osiguranika, najveće nezadovoljstvo iskazali su pacijenti Kliničkog centra Vojvodine, Opšte bolnice u Subotici, Zdravstvenog centra Vranje i Doma zdravlja Novi Sad, a prijave su podnete protiv ukupno 33 zdravstvene ustanove.

Tačnije, podnete su 43 prijave protiv KCV, 23 protiv Opšte bolnice u Subotici, 22 protiv ZC Vranje i 11 protiv Doma zdravlja Novi Sad…

Grafikon boja prijava o povredi prava iz zdravstvenog osiguranja po zdravstvenim ustanovama od 01.01 – 30.06.2016

4vest
Izveštaj o radu zaštitnika osiguranika u periodu od 01.01. do 30.06.2016 godine OVDE
Pacijenti se uglavnom žale s razlogom, jer je ustanovljeno da je 100 od ukupno 156 podnetih prijava osnovano. Tri nisu ni razmatrane, jer podnosioci nisu zdravstveno osigurani, a za 52 je utvrđeno da nije bilo povrede prava iz zdravstvenog osiguranja.

Ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja je izgleda sve češće problem – poslednji izveštaji RFZO pokazuju da je u prvoj polovini ove godine protiv zdravstvenih ustanova podneto 69 prijava više nego 2014. i u 18 više nego lane. U ustanovama se pravdaju povećanim obimom posla, nedovoljnim brojem lekara, najkom aparata za dijagnostiku… Najčešći razlog zbog kojeg su osiguranici presavijali tabak i podnosili prijavu je taj što specijalističko-konsultativne ili dijagnostičke preglede nisu mogli da zakažu u zakonskom roku od 30 dana.

Protiv lekara na koje se žale pacijenti u Vojvodini nije izrečena nijedna disciplinska mera.

You may also like