Najavljeno povećanje porodičnih nadoknada

Sremska Mitrovica – Povodom međunarodnog dana porodice, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin najavio je veće porodične nadoknade.

Prema podacima Gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine, na teritoriji Grada je prethodne godine je bilo 1093 korisnika roditeljske naknade, a u ovoj godini ih je za sada 315 što je manje nego pola za prošlu godinu.

Iz Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu kažu da zabrinjava činjenica što je ovaj zakon iz 2011. godine donet kako bi se podstakao natalitet i prirodni priraštaj, ali je donela samo rast broja korisnika.

You May Also Like