Na teritoriji Sremske Mitrovice registrovano 46 slučajeva trgovine ljudima

Od strane Ozon
0 komentar

Sremska Mitrovica – U Sigurnoj kući u Sremskoj Mitrovici u narednom periodu biće smeštena jedna žrtva trgovine ljudima, tim povodom u Centru za socijalni rad “Sava“ održana je konferencija slučaja na kojoj su predstavnici nekoliko institucija imali zadatak da urade dalji plan zaštite žrtve.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, policije, Centra za socijalni rad „Sava“ stručni saradnik i koordinator Sigurne kuće, načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu.

Na teritoriji Sremske Mitrovice u proseku godišnje budu registrovane 3 do 4 žrtve trgovine ljudima. Precizne podatke o tome Centar za socijalni rad “Sava“ vodi od 2004. godine i od tada do sad na teritoriji Sremske Mitrovice identifikovano je 46 žrtava trgovine ljudima. Najveći broj žrtava jesu žrtve seksualne eksploatacije, a zabeležen je i određen broj slučajeva gde je u pitanju prinudno prosjačenje.

111

„Sve žrtve kada se otkriju i kada su identifikovane imaju određenu traumu, sa njima je neophodno ozbiljno raditi i to intenzivno i u kontinuitetu, a mi u Sremskoj Mitrovici imamo i visoko standardizovane smeštajne kapacitete koji se koriste za smeštaj žrtava. Rezultate postižemo u ovoj oblasti zahvaljujući izuzetno dobroj saradnji s Centrom za zaštitu žrtava trgovine judima Srbije, sa našom policijom i ostalim vladinim i nevladinim organizacijama na teritoriji grada i šire“, rekla je Snežana Stanisavljević, direktorica CSR „Sava“ i dodala da je zajednički zadatak svih prisutnih na današnjoj konferenciji da urade kvalitetan plan zaštite u postupanju sa žrtvom.

Stanisavljević je napomenula da kada se generalno govori o ovom problemu izuzetno važan je preventivan rad, pa su s tim u vezi u prethodnom periodu u saradnji sa Policijskom upravom organizovane patrole, ali i preventivne radionice sa roditeljima mesnih zajednica „Sava“ i „Mačvanska Mitrovica“, jer je na njihovoj teritoriji najveći broj romske populacije, a prisilno prosjačenje se upravo vezuje za romske dečake.

Sanja Kljajić direktor Centra za zaštitu žrtava trgovine kratko je objasnila da je Centar republička ustanova socijalne zaštite osnovana od strane Vlade Republike Srbije 2012. godine i da je njena nadležnost identifikacija žrtava trgovine ljudima, pružanje direktne podrške i pomoći žrtvama, koordinacija svim resursima koji mogu pružiti neku vrstu podrške pomoći žrtvama, kao i vođenje evidencije i dokumentacija o žrtvama u Srbiji.

“Za 9 mesci ove godine identifikovali smo 34 žrtve trgovine ljudima. Moram reći da je u Srbiji dominantan oblik eksploatacije seksualna eksploatacija i ove godine su od 34 žrtve njih 22 seksualno eksploatisane. Pored seksualne eksploatacije, značajan problem predstavlja i radna eksploatacija. Ove godine je registrovano 6 muškaraca radno eksploatisanih. Što se tiče uzrasta žrtava ovo je pojava koja nažalost obuhvata sve uzraste, one najmlađe ako znamo da žrtva trgovine ljudima može biti i dete u cilju nekog nelegalnog usvojenja, a imali smo i slučaj prinudne prošnjena koju je bio primoran muškarac koji je bio stariji od 65 godina. To je pojava koja obuhvata sve uzrasne kategorije, ali ipak kada govorimo o nekim trendovima onda moramo reći da je nejveći broj žrtava žene i devojčice“, rekla je Kljajić.

Ona je objasnila i da su žrtve različitog stepena obrazovanje, od onih bez škole, do osoba sa fakultetskim diplomama, ali da je najveći broj njih ipak najnižeg obrazovnog nivoa i da večina potiče iz siromašnih porodica ili iz disfunkcionalnih porodica.

Načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Vojisla Mirnić kratko je rekao da je Sigurna kuća u Sremskoj Mitrovici jedina u Srbiji koja ima dovoljan kapacitet za prihvat i smeštaj žrtava trgovine ljudima.

You may also like