Sremska Mitrovica – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje raspisao je konkurs za penzionere za odlazak na besplatan desetodnevni boravak u jednoj od 25 banja u Srbiji.

Prošle godine, prema informacijama, Gradskog udruženja penzionera iz Sremske Mitrovice, ovu mogućnost iskoristilo je 144 penzionera sa teritorije Grada, a velika zainteresovanost među mitrovačkim penzionerima vlada i ove godine.

„U 2015. godini imali smo više od tri stotine zahteva, od toga 144 penzionera samo poslali na odmor i oporavak u četiri banje i to dve grupe penzionera bile su upućene u banju Apatin, po jedna grupa je boravila na Zlatiboru, Kanjiži i Vrdniku“, kaže Mirjana Treskanica, predsednica Gradskog udruženja penzionera.

mirjana treskanicaOna objašnjava da Udruženje organizuje prevoz do banja i na taj način se uštede određena novčana sredstva koja se iskoriste kako bi još jedan broj penzionera bio upućen u banje.

„Zajedno sa PIO fondom, filijalom Sremska Mitrovica mi dodatan broj naših penzionera pošaljemo u banje, jer Republika plaća odmor za oko 110 penzionera sa teritorije našeg grada, a mi koliko smo u mogućnosti platimo boravak u nekoj od banja za još jedan broj naših penzionera“, priča Treskanica.

Pravo da se jave na konkurs imaju penzioneri iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti i poljoprivrednika čije su penzije za februar 2016. godine manje od 23.463 dinara, koji nemaju druga lična primanja i nisu koristili besplatan boravak o trošku Fonda u poslednjih pet godina. Članstvo u nekom udruženju penuionera nije uslova za učešće na konkursu.

Odluku koji penzioner će otputovati ove godine u banju donosi komisija PIO fonda, koja svaku prijavu boduje po već utvrđenim kriterijumima.

Prijavni list za konkurs može se dobiti u prostorijama Gradskom udruženja penzionera, ulica 27. marta broj 17, svakog radnog dana u vremenskom periodu od 09:00 do 12:00 časova, a uz prijavu, potrebno je podneti:
– penzijski ček za februar 2016. godine
– dokaz o visini penzije ostvarene po međunarodnim ugovorima (izvod banke ili potvrda inostranog nosioca socijalnog osiguranja)
– fotokopiju lične karte
– postojeću medicinsku dokumentaciju
– pisanu izjavu, na propisanom obrascu prijave, o drugim ličnim primanjima i o tome da predhodnih pet godina nisu koristili rehabilitaciju o trošku Fonda.

Foto: pulsonline.rs

Možda Vam se svidi i