Manje stečajnih postupaka nego ranije

Sremska Mitrovica – Prema informacijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika na početku ovog meseca bilo je ukupno 2099 aktivnih stečajnih postupaka, ali ih je u Sremskoj Mitrovici manje nego u prethodnom periodu.

2009. godina je bila rekordna kada je u pitanju broj pokrenutih stečajnih postupaka u Sremskoj Mitrovici, ali vredi napomenuti da ih trenutno ima 195 u Sremskoj Mitrovici, što nije za potcenjivanje ako se zna da ih veći gradovi imaju manje (Sombor 169, Zrenjanin 151) ili neznatno više (Pančevo 202).

You May Also Like