Sremska Mitrovica – Iz Policijske uprave Sremska Mitrovica podsećaju građane da lične karte na starom papirnom obrascu važe do 31. decembra ove godine. U pitanju su tzv. trajne lične karte i lične karte sa odštampanim rokom važenja 27. 7. 2011. kojima je, Uredbom Vlade, produžena važnost do 31. 12. 2016. godine, kao i lične karte na starom papirnom obrascu kojima je prilikom izdavanja određena važnost do 2017. i 2018. godine.

Takođe iz PU podsećaju građane da u nadležnim službama za izdavanje ličnih karti mogu popuniti obrazac za službenu dostavu izvoda iz Matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu (za lica rođena na području Srbije).

Za izradu biometrijske lične karte potrebni su izvod iz Matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu i uplaćene takse u iznosu od 928,80 za obrazac lične karte i 226,00 dinara za troškove izrade lične karte.

Građanima kojima treba zamena biometrijske lične karte sa rokom važnosti od pet godina, potrebne su samo uplaćene takse.

You may also like