Kreće 264.000 prinudnih naplata

Od strane Ozon
0 komentar

Poreska uprava Srbije donela je 264.007 rešenja za prinudnu naplatu poreskog duga koji nije plaćen po osnovu ranije upućenih opomena poreskim dužnicima.

„Poreska uprava je, reagujući blagovremeno i permanentno, u okviru redovne naplate poreskog duga, u prethodnom periodu donela 937.139 opomena poreskim dužnicima. Za neplaćeni dug iz donetih opomena, pokrenuta je prinudna naplata poreskog duga, donošenjem 264.007 rešenja, i to iz svih predmeta prinudne naplate”, navodi se u saopštenju objavljenom na veb-sajtu PU.

Dodaje se, takođe, da Poreska uprava, težeći ka jednakom tretmanu svih poreskih obveznika, primenjuje niz instrumenata i mera iz svoje nadležnosti prema svim poreskim dužnicima, a posebno prema onima s najvećim poreskim dugom.U suočavanju sa zatečenim stanjem, evidentirano je nekoliko problema koji se prevashodno odnose na tretman teško naplativih ili nenaplativih potraživanja, na način knjigovodstvenog evidentiranja poreskih obaveza, kao i na značajno učešće kamate u strukturi ukupnog duga, objašnjavaju iz te uprave.

Istovremeno podsećaju na to da je, u cilju što efikasnije naplate potraživanja, PU, u skladu sa zakonskom regulativom, ponudila poreskim obveznicima, koji za to ispunjavaju uslove, mogućnost reprograma, odnosno isplate duga u jednakim ratama na period od 60 meseci, što je rezultiralo izmenjenom slikom stanja poreskog duga i velikim brojem novih rešenja o reprogramu.
U slučajevima gde te mere nisu dale tražene rezultate, preduzete su mere prinudne naplate poreskog duga, i to kod svih dužnika kod kojih nema zakonsih zabrana za to, navodi se u saopštenju.

Dnevnik

You may also like