Kreće 264.000 prinudnih naplata

Poreska uprava Srbije donela je 264.007 rešenja za prinudnu naplatu poreskog duga koji nije plaćen po osnovu ranije upućenih opomena poreskim dužnicima.

„Poreska uprava je, reagujući blagovremeno i permanentno, u okviru redovne naplate poreskog duga, u prethodnom periodu donela 937.139 opomena poreskim dužnicima. Za neplaćeni dug iz donetih opomena, pokrenuta je prinudna naplata poreskog duga, donošenjem 264.007 rešenja, i to iz svih predmeta prinudne naplate”, navodi se u saopštenju objavljenom na veb-sajtu PU.

Dodaje se, takođe, da Poreska uprava, težeći ka jednakom tretmanu svih poreskih obveznika, primenjuje niz instrumenata i mera iz svoje nadležnosti prema svim poreskim dužnicima, a posebno prema onima s najvećim poreskim dugom.U suočavanju sa zatečenim stanjem, evidentirano je nekoliko problema koji se prevashodno odnose na tretman teško naplativih ili nenaplativih potraživanja, na način knjigovodstvenog evidentiranja poreskih obaveza, kao i na značajno učešće kamate u strukturi ukupnog duga, objašnjavaju iz te uprave.

Istovremeno podsećaju na to da je, u cilju što efikasnije naplate potraživanja, PU, u skladu sa zakonskom regulativom, ponudila poreskim obveznicima, koji za to ispunjavaju uslove, mogućnost reprograma, odnosno isplate duga u jednakim ratama na period od 60 meseci, što je rezultiralo izmenjenom slikom stanja poreskog duga i velikim brojem novih rešenja o reprogramu.
U slučajevima gde te mere nisu dale tražene rezultate, preduzete su mere prinudne naplate poreskog duga, i to kod svih dužnika kod kojih nema zakonsih zabrana za to, navodi se u saopštenju.

Dnevnik

You May Also Like