Info dan za mala i srednja preduzeća

Sremska Mitrovica – Sremska privredna komora i Privredna komora Srbije organizuju Info dan “Programi Evropske unije za mala i srednja preduzeća“ koji će se održati u Sremskoj Mitrovici 5. jula sa početkom u 11 časova u sali Komore.

Cilj Info dana jeste da se malim i srednjim preduzećima predstave EU programi „Program za konkurentnost MSP (COSME)“, “Program za istraživanje i inovacije Horizont 2020“ i mogućnost za apliciranje malih i srednjih preduzeća.

Takođe biće predstavljene i usluge Evropske mreže preduzetništva koje olakšavaju pristup ovim programima.

Za sve dodatne informacije vezane za Info dan možete kontaktirati Stanu Jević na broj telefona 022/610-778.

You May Also Like