Imovina će se oduzimati i za pirateriju

Od strane Ozon
0 komentar

Oduzimanje imovine stečene kriminalom biće uskoro prošireno i na krivična dela protiv intelektualne svojine -pirateriju, u slučajevima kada imovinska korist pribavljena ovim krivičnim delima prelazi iznos od 1.500.000 dinara.
To je jedna od novina u izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela, koji će se u utorak naći pred poslanicima Narodne skupštine.

Reč je o pirateriji i drugim krađama intelektualne svojine. Ko god neovlašćeno objavi, snimi ili umnoži tuđe autorsko delo ili proizvod zaštićen patentom, ili ga prodaje i iznajmljuje i od toga zaradi više od milion i po dinara – može da računa da će mu sud, pored izricanja zatvorske ili novčane kazne, oduzeti i zarađeni novac ili drugu imovinu u vrednosti nelegalno stečenog novca.

Još jedna važna izmena ovog zakona odnosi se na mogućnost da se oduzme i imovina okrivljenog koja nije proistekla iz krivičnog dela, ukoliko nije moguće oduzeti onu stečenu krivičnim delom. Ako su kradljivci autorskih prava već potrošili novac zarađen od piraterije, sud će moći da im oduzme neku drugu imovinu u vrednosti nelegalno stečenog novca.

Osim piraterije, primena novog zakona se proširuje i na još dva krivična dela – ubistvo pri izvršenju razbojništva ili razbojničke krađe i prevara u obavljanju privredne delatnosti.

Oduzimanje imovine se, prema sadašnjem zakonu, primenjuje na sva krivična dela organizovanog kriminala, trgovinu drogom, pornografiju, na veliki broj krivičnih dela protiv imovine, protiv privrede i protiv službene dužnosti, zatim u slučajevima otmice, za pojedina dela protiv javnog reda i mira i protiv čovečnosti i međunarodnog prava.

Još jedna zanimljiva izmena odnosi se na finansijsku istragu. Pored dosadašnjih dokaza, predloženo je da se prikupljaju i dokazi o načinu života vlasnika imovine. Ako okrivljeni živi na visokoj nozi, istraga porekla njegove imovine može dapodrazumeva i tajno praćenje i snimanje, da bi se pokazalo gde i kako on troši novac. U postupku dokazivanja uzimaju se u obzir i zakonito stečeni prihodi, ali bacanje para i luksuziranje biće tragovi o mogućem nelegalno stečenom novcu.

Autor: Politika

You may also like