Sremska Mitrovica – Zahvaljujući sredstvima iz Fonda za finansijsku pomoć deci i omladini oboleloj od teških bolesti koji čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica, tokom prethodne godine potpomogunuto je lečenje pet Mitrovčana.

Tokom 2015. godine ukupno 10 zahteva je predato na razamatranje stručnoj komisiji koja je za polovinu zahteva dala saglasnost da se podnosiocima zahtev finansijski pomogne pri nabavka lekova i pomagala, plati medicinski tretman ili lečenje u inostranstvu i za ove svrhe iz fonda je ukupno utrošeno 241.000 dinara. U toku 2014. godine Fond je odobrio zahteve šest Mitrovčana i u te svrhe utrošena su sredstva u visini od 789.901 dinara.

Prema rečima Željka Novakovića, načelnika Gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine za iz budžeta Grada ove godine za Fond predviđena su sredstva u visini od milion dinara.

Fond je osnovan u oktobru mesecu 2013. godine, a namenjen je sobama starim do 26 godina sa teritorije Sremske Mitrovice koji su zbog teške bolesti vitalno ugroženi, imaju urođene mane ili teška stanja čije lečenje ne pada na teret republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a potrebna im je pomoć u nabavci lekova, medicinskih pomagala, ili za plaćanje trškova lečenja.

Odluka kome i u kojoj visini će novčana sredstva biti dodeljena zavisi od stručne lekarske komisije koju čine dva doktora pedijatrije i jedan doktor specijalista opšte prakse. Lekarska komisjia se sastaje po prijemu dokumentacije i u vrlo kratkom vremenskom periodu ako su svi uslovi ispunjeni novčana sredstva budu uplaćena na račun institucija koje će se baviti njihovim lečenjem.

Fond se fininasira iz namenskih prihoda budžeta – 80% od prihoda na osnovu komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa, iz donacija preko SMS poruke i slično, delom sredstava oportuniteta po odluci tužilaštva i drugih javnih prihoda.

Više informacija Fondu možete dobiti u Gradskoj upravi za zdravstvenu, socijalnu I zaštitu životne sredine.

Možda Vam se svidi i