Home Vesti Državna revizorska institucija traži radnike

Državna revizorska institucija traži radnike

by Ozon

Sremska Mitrovica – Državna revizorska insitucija raspisala je Javni konkur za popunjavanje slobodnih radnih mesta.

Slobodna radna mesta:
1. Državni revizor, zvanje državni revizor, Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti, sa mestom rada u Novom Sadu
– 1 izvršilac
– Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto državni revizor (pod rednim brojem 1.): poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji; propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije; Zakona o lokalnoj samoupravi; Međunarodnih standarda revizije; Zakona o opštem upravnom postupku-usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika-usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; veština komunikacije-usmeno.

2. Državni revizor, zvanje državni revizor, Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sa mestom rada u Kragujevcu
-1 izvršilac
-Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto državni revizor (pod rednim brojem 2.): poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji; propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije; propisa iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja; Međunarodnih standarda revizije; Zakona o opštem upravnom postupku-usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika-usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; veština komunikacije-usmeno.

3. Državni revizor, zvanje državni revizor, Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja,
sa mestom rada u Beogradu – 1 izvršilac
– Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto državni revizor (pod rednim brojem 3.): poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji; propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije; Međunarodnih standarda revizije; Zakona o opštem upravnom postupku-usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika-usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; veština komunikacije-usmeno.
– Uslovi za rad na radnom mestu državni revizor (pod rednim brojem 1, 2. i 3.): Visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih ili pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; najmanje sedam godina radnog iskustva u struci od čega tri godine iskustva na poslovima koji su povezani sa nadležnostima Institucije; položen ispit za državnog revizora; poznavanje jednog svetskog jezika; poznavanje rada na računaru. III Za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta

4. Radno mesto mlađi savetnik u reviziji, zvanje mlađi savetnik, Sektor za reviziju budžeta
i budžetskih fondova Republike Srbije,
sa mestom rada u Beogradu – 1 izvršilac
-Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto (pod rednim brojem 4.): poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji; propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije-usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika-usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; veština komunikacije-usmeno.

5. Radno mesto savetnik u reviziji, zvanje savetnik, Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti,
sa mestom rada u Beogradu
– 1 izvršilac

6. Radno mesto mlađi savetnik u reviziji, zvanje mlađi savetnik, Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti,
sa mestom rada u Beogradu- 1 izvršilac,
sa mestom rada u Kragujevcu – 1 izvršilac
– Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto (pod rednim brojem 5. i 6.): poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji; propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije; Zakona o lokalnoj samoupravi-usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika-usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; veština komunikacije-usmeno.

7. Radno mesto samostalni savetnik u reviziji, zvanje samostalni savetnik, Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
sa mestom rada u Kragujevcu – 1 izvršilac
8. Radno mesto mlađi savetnik u reviziji, zvanje mlađi savetnik, Sektor za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja,
sa mestom rada u Beogradu – 1 izvršilac
– Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto (pod rednim brojem 7. i 8.): poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji; propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije; propisa iz oblasti obaveznog socijalnog osiguranja-usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika-usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; veština komunikacije-usmeno.

9. Radno mesto samostalni savetnik u reviziji, zvanje samostalni savetnik, Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava,
sa mestom rada u Novom Sadu – 1 izavršilac,
sa mestom rada u Kragujevcu – 1 izvršilac

10. Radno mesto savetnik u reviziji, zvanje savetnik, Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava,
sa mestom rada u Nišu – 1 izvršilac

11. Radno mesto mlađi savetnik u reviziji, zvanje mlađi savetnik, Sektor za reviziju javnih preduzeća, privrednih društava i drugih pravnih lica koje je osnovao ili ima učešće u kapitalu ili u upravljanju korisnik javnih sredstava,
sa mestom rada u Nišu – 1 izvršilac
-Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto (pod rednim brojem 9, 10. i 11.): poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji; Zakona o budžetskom sistemu; Zakona o računovodstvu; Zakona o reviziji; Zakona o javnim preduzećima-usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika-usmeno; poznavanje rada na računaru- praktičnim radom na računaru; veština komunikacije-usmeno.

12. Radno mesto samostalni savetnik u reviziji, zvanje samostalni savetnik, Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja,
sa mestom rada u Beogradu – 1 izvršilac
-Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto (pod rednim brojem 12.): poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji; propisa iz oblasti budžetskog sistema Republike Srbije-usmeno; poznavanje jednog svetskog jezika-usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; veština komunikacije-usmeno.

13. Radno mesto administratora baze podataka i programsko tehničkog sistema, zvanje viši savetnik, Služba za informacione tehnologije, Sektor podrške reviziji,
sa mestom rada u Beogradu – 1 izvršilac
-Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto (pod rednim brojem 13.): poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji-usmeno; poznavanje kompjuterskih alata i tehnika za projektovanje informacionih sistema u oblasti finansija-praktičnim radom na računaru, znanje engleskog jezika-usmeno; veština komunikacije-usmeno.

14. Radno mesto-operater, zvanje referent, Služba za informacione tehnologije, Sektor
podrške reviziji,
sa mestom rada u Beogradu – 1 izvršilac
-Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto (pod rednim brojem 14.): poznavanje Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji-usmeno; poznavanje MS operativnih sistema i/ili upravljanju računarskim mrežama-praktičnim radom na računaru; poznavanje engleskog jezika-usmeno; veština komunikacije-usmeno.

-Uslovi za rad na radnom mestu samostalnog savetnika u reviziji sa zvanjem samostalni savetnik u svim sektorima za reviziju (pod rednim brojem: 7, 9 i 12.): Visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih ili pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; Najmanje pet godina radnog iskustva u struci od čega dve godine iskustva na poslovima koji su povezani sa nadležnostima Institucije; Položen državni stručni ispit; Poznavanje jednog svetskog jezika; Poznavanje rada na računaru.
-Uslovi za rad na radnom mestu savetnika u reviziji sa zvanjem savetnik u svim sektorima za reviziju (pod rednim brojem: 5. i 10.) Visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih ili pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; Najmanje tri godine radnog iskustva u struci od čega jedna godina iskustva na poslovima koji su povezani sa nadležnostima Institucije; Položen državni stručni ispit; Poznavanje jednog svetskog jezika; Poznavanje rada na računaru.
-Uslovi za rad na radnom mestu mlađeg savetnika u reviziji sa zvanjem mlađi savetnik u svim sektorima za reviziju (pod rednim brojem 4, 6, 8. i 11.): Visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih ili pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; Završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; Poznavanje jednog svetskog jezika; Poznavanje rada na računaru.
-Uslovi za rad na radnom mestu administratora baze podataka i programsko tehničkog sistema, zvanje viši savetnik (pod rednim brojem 13.): Visoko obrazovanje iz oblasti matematičkih nauka ili računarskih nauka ili elektrotehničkog i računarskog inženjerstva ili mašinskog inženjerstva ili organizacionih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; Najmanje sedam godina radnog iskustva u struci na poslovima razvoja i implementacije informacionih
tehnologija; Poznavanje kompjuterskih alata i tehnika za projektovanje informacionih sistema u oblasti finansija; Položen državni stručni ispit; Znanje engleskog jezika.
-Uslovi za rad na radnom mestu operater (pod rednim brojem 14.): Srednja škola; Najmanje dve godine radnog iskustva na informatičkim poslovima; Iskustvo u primeni MS operativnih sistema i/ili upravljanju računarskim mrežama; Položen državni stručni ispit; Poznavanje engleskog jezika.

15. Radno mesto mlađi savetnik u reviziji, u svojstvu pripravnika u Sektoru za reviziju budžeta i budžetskih fondova Republike Srbije, sa mestom rada u Beogradu
– 1 izvršilac

16. Radno mesto mlađi savetnik u reviziji, u svojstvu pripravnika u Sektoru za reviziju budžeta lokalnih vlasti, sa mestom rada u Beogradu
– 1 izvršilac

17.Radno mesto mlađi savetnik u reviziji, u svojstvu pripravnika u Sektoru za reviziju organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, sa mestom rada u Beogradu-1 izvršilac, sa mestom rada u Nišu – 1 izvršilac, sa mestom rada u Novom Sadu
– 1 izvršilac

18. Radno mesto mlađi savetnik u reviziji, u svojstvu pripravnika u Sektoru za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava,
sa mestom rada u Beogradu -1 izvršilac

-Znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku za radno mesto (pod rednim brojem: 15, 16, 17. i 18. ): poznavanje jednog svetskog jezika-usmeno; poznavanje rada na računaru-praktičnim radom na računaru; veština komunikacije-usmeno.
-Uslovi za rad na svim radnim mestima mlađi savetnik u reviziji, u svojstvu pripravnika (pod rednim brojem 15, 16, 17. i 18.) Visoko obrazovanje iz oblasti ekonomskih ili pravnih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; poznavanje jednog svetskog jezika; poznavanje rada na računaru.

ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA:
Adresa na koju se podnose prijave: Državna revizorska institucija, Beograd, Makenzijeva 41, sa naznakom „Za javni konkurs“.
Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o konkursu: Vesna Konta i LJiljana Čegar, tel. 011/304-22-31.
Opšti uslovi za rad u državnim organima: Kao državni službenik može da se zaposli punoletan državljanin Republike Srbije koji ima propisanu stručnu spremu i ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u državnom organu, ako mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava na konkurs: Rok za podnošenje prijava na konkurs 10. novembar.

Pribavljanje dokaza o činjenicama koje su neophodne za odlučivanje:
Članom 103. stav 3. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 59. stav (2) ovog zakona). Saglasno navedenom Državna revizorska institucija će pribaviti dokaze o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima/uverenje o položenom pravosudnom ispitu, a za kandidate koji konkurišu za radna mesta državni revizor, pribaviće i dokaz o položenom ispitu za državnog revizora, izuzev ukoliko kandidat izričito izjavi da će navedene podatke pribaviti sam. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Kandidati su dužni da uz prijavu prilože: biografiju sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjavu u kojoj se kandidat opredeljuje da li će sam pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njega; original ili overenu fotokopiju dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi i original ili overenu fotokopiju isprava
kojima se dokazuje traženo radno iskustvo (potvrde, rešenja, ugovori i druga akta iz kojih se vidi na kojim poslovima i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo). Izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili će to kandidat učiniti sam, moguće je preuzeti na veb – prezentaciji Državne revizorske institucije www.dri.rs, u delu Konkursi. Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa.
Potrebno je da kandidati prijavu potpišu svojeručno, a dokazi koje prilažu kandidati moraju biti u originalu ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika.
Kandidati koji konkurišu za radno mesto na koje se vrši prijem pripravnika ne dostavljaju isprave kojima se dokazuje traženo radno iskustvo. Državni službenik koji se prijavljuje na javni konkurs prilaže rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen. Kandidati koji konkurišu na radno mesto za koje je predviđeno poznavanje jednog svetskog jezika dužni su da u prijavi navedu koji svetski jezik poznaju radi organizovanja usmene provere.
Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune i jasne, uz koje su priloženi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na radnim mestima koja se popunjavaju, izborni postupak radi provere stručne osposobljenosti, znanja i veština obaviće se u Beogradu, Makenzijeva 41, počev od 16. novembra 2016. godine, a o terminu i mestu učesnici konkursa biće obavešteni putem kontakta koje navedu u svojim prijavama.
Ukoliko je za proveru predviđeno znanje odnosno poznavanje rada na računaru, samo za kandidate koji uspešno završe ovu proveru vršiće se provera poznavanja jednog svetskog jezika, ukoliko je ova provera predviđena, a za kandidate koji uspešno završe i ovu proveru, biće provedena provera drugih stručnih osposobljenosti, znanja i veština, navedenih u tekstu oglasa o javnom konkursu.
Praktičan rad na računaru podrazumeva realizaciju zadataka koji obuhvataju: obradu teksta, tabelarno izračunavanje, slanje elektronske pošte u standardnim programima-paket MS Office 2010, internet (internet explorer).

Napomene:
– Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme, a za radno mesto mlađi savetnik u reviziji u svojstvu pripravnika radni odnos se zasniva na određeno vreme i traje jednu godinu
– Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od šest meseci, osim kandidata koji konkurišu na radno mesto za koje se vrši prijem pripravnika
– Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit
polože do okončanja probnog rada
– Uverenje o položenom pravosudnom ispitu zamenjuje uverenje o položenom stručnom ispitu
– Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu, u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze. Ako je za neko radno mesto navedeno više mesta rada, za svako mesto rada se podnosi pojedinačna prijava. U prijavi je poželjno naznačiti redni broj radnog mesta po konkursu
– Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi dokazi koje dostavlja kandidat biće odbačene.

You may also like