Odlukom Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, dr Živko Vrcelj, doktor medicine specijalista Opšte hirurgije, imenovan je za v.d. direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, na period od šest meseci.

Dr Živko Vrcelj, rođen je 19. jula 1959. godine. Završio je gimnaziju u Ogulinu, Medicinski fakultet u Zagrebu 1983. godine. Dobitnik je Rektorske nagrade Medicinskog fakulteta u Zagrebu kao student generacije.

Radio je od jula 1983. u Opštoj bolnici u Ogulinu kao lekar opšte prakse. Nakon završene specijalizacije nastavio rad u Opštoj bolnici u Ogulinu kao specijalista hirurg do jula 1991. a od avgusta 1991. do avgusta 1995. radio je kao ratni hirurg u Republici Srpskoj Krajini.
Od 01. aprila 1996. godine stalno je zaposlen u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica na poslovima hirurga. Uspešno je savladao edukaciju iz laparoskopske hirurgije 1999. godine.

Od 2012. godine šef je jednog od odeljenja Službe opšte hirurgije, a od 2013. načelnik Sektora za hirurške grane medicine Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Možda Vam se svidi i