Sremska Mitrovica – Predlog odluke o priznanju prava na sufinansiranje troškova vantelesne oplodnje usvojen je na današnjoj sednici Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

Ovom Odlukom predviđeno je da će Grad sa 150.000 dinara učestvovati u finansiranju postupaka vantelesne oplodnje. Ukupna sredstva obezbeđena za ovu namenu iz budžeta grada iznose 1,5 miliona dinara, što znači da će biti sufinansiran postupak vantelesne oplodnje za deset parova.

343713_beba--foto-bouncinbabyphotography-com_f
foto:bouncinbabyphotography.com

U tekstu Odluke navedeni su načini, uslovi i kriterijumi za finansijsku pomoć grada onim parovima koji žele da ostvare potomstvo, ali na žalost to ne mogu da učine prirodnim putem, ali i njihove obaveze.

Uslovi koji su potrebni da parovi ispune kako bi Grad uzeo učešće u finansiranju dela troškova vantelesne oplodnje su da imaju državljanstvo Republike Srbije i da žive na teritoriji Grada Sremska Mitrovica duže od godinu dana, da poseduju odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, odnosno da ispunjavaju uslove koje je propisala Republička stručna komisija, kao i da su do sada dva puta iskoristili sredstva koja daje republički fond za tu namenu. Poslednji kriterijum koji parovi moraju da ispune jeste da u trenutku podnošenja zahteva nisu stariji od 45 godina.

„Cilj ove Odluke jeste da se borimo protiv bele kuge i da pokušamo da populacionu politiku dignemo na viši nivo. Grad sa 150.000 dinara koje parovima dodeljuje jednokratno, učestvuje u plaćanju oko 70 odsto troškova postupka vantelesne oplodnje“, rekao je načelnik Gradske uprave za zdravstvenu, socijalnu i zaštitu životne sredine, Željko Novaković i dodao da parovi jednom godišnje mogu da iskoriste sredstva koja obezbeđuje Grad.

Parovi koju su zainteresovani da Grad učestvuje u finansiranju postupka vantelesne oplodnje, a ispunjavanju sve uslove zahteve mogu podneti već za desetak dana i to Gradskoj upravi za zdravstvo.

*Troškovi
U Srbiji se o trošku RFZO, a po odluci Republičke stručne komisije za vantelesnu oplodnju i za asistiranu reprodukciju, rade tri metode vantelesnog oplođenja, a to su:
– Klasični metod vantelesnog oplođenja IVF, cena je 191.086,26 dinara
– Metod vantelesnog oplođenja – In vitro maturacija jajne ćelije, cena je 205.377,61 dinara
– Metod vantelesnog oplođenja – ICSI – mikrofertilizacija, cena je 206.875,61 dinara

Napomena: u cene su uključeni i troškovi: lekova, anestetika, hormona, medijuma i sanitetskog i ostalog medicinskog potrošnog materijala.

Možda Vam se svidi i