Da li je savska voda ispravna za kupanje?

Sremska Mitrovica – Prema informacijama Zavoda za javno zdravlje Sremska Mitrovica savska voda ODGOVARA zahtevima Uredbe o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim vodama i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje, odnosno ispravna je za kupanje.

Savska voda je uzorkovana na četiri lokacije i to: početak Gradske plaže, mala plaža (naselje 29. maj), Dispanzer na Savi i Bogaz. Sva četiri uzorka zadovoljila su fizičko – hemijske i miktobakteriološke parametre, za radio Ozon potvrđeno je iz Zavoda.

Uzorkovanje je obavljeno 20. jula, a bez obzira što je voda ispravna za kupanje preporuka Zavoda jeste da se svi kupači istuširaju nakon izlaska iz vode.

You May Also Like