Sremska Mitrovica – Crveni krst Sremska Mitrovica je i dalje je angažovan u opštini Šid kao ispomoć oko migranata koji kroz Srbiju pokušavaju da dođu do zemalja zapadne Evrope.

“Nekoliko opštinskih organizacije Crvenog krsta se menjaju po danima u Šidu, tako da nismo tamo svaki dan, ali kada jesmo uglavnom sam to ja i dva naša volontera. Mi smo zaduženi za pakovanje lanč paketa za izbeglice, ali gde god je potrebna naša pomoć i pored tog zaduženja mi uskačemo”, rekla je Jelena Besermenji iz Crvenog krsta Sremska Mitrovica.

Ona je objasnila da u Šid i dalje svakodnevno pristižu nove izbeglice, da je pomoć Crvenom krstu Šid i više nego neophodna i da će Crveni krst Sremska Mitrovica shodno tome i u narednom periodu biti njima na raspolaganju.

Možda Vam se svidi i