APR i Poreska uprava skratile korake u proceduri za registraciju osnivanja privrednih subjekata

Od strane Ozon
0 komentar

Agencija za privredne registre i Poreska uprava izdale su saopštenje u kojem se navodi da je značajno skraćenje procedure osnivanja privrednih subjekata doprinelo boljoj atmosferi i većem broju novoregistrovanih pravnih lica i preduzetnika.

U saopštenju se navodi da je za prva četiri meseca ove godine, preko jednošalterskog sistema registracije dodeljeno 18.064 PIB-a koji se danas izdaju po proceduri koja traje najduže 24 časa.

Osnov za skrećenje procedure je novi Pravilnik o dodeli poreskog identifikacionog broja pravnim licima, preduzetnicima i drugim subjektima za čiju je registraciju nadležna Agencija za privredne registre, kao i izmenjena Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i registracije u jedinstveni registar poreskih obveznika (tzv. JRPPS obrazac), kojom se, istovremeno, podnosi prijava za upis u registar APR-a i jedinstveni registar poreskih obveznika, kao i prijava za paušalno oporezivanje preduzetnika i prijava za PDV obveznike.

Agencija podseća privredne subjekte da u jednistvenu registracionu prijavu unesu tačne kontakt podakte i- broj telefona i imejl adresa (na 4. strani JRPPS obrasca), kako bi Poreska uprava mogla da izvrši proveru dostupnosti novoosnovanih privrednih subjekata u cilju efikasne komunikacije sa poreskim obveznicima. Od posebne važnosti je da ovi podaci, navedeni u prijavi, budu tačni, odn. poreski obveznik je dužan da bude dostupan na adresi sedišta jer, u suprotnom, ukoliko se u postupku kontrole i provere registrovanih podataka utvrdi da nisu ispunjeni ovi uslovi, Poreska uprava može privremeno oduzeti PIB.

Možda Vam se svidi i