Ako ste dužni banci, dug će Vam naplatiti specijalizovana firma

BANKE u Srbiji već u januaru će lakše da se bore sa nenaplativim kreditima, jer će moći da ih otpišu ili prodaju specijalizovanim firmama i fondovima.

Zakon bankama omogućava da na otpis, odnosno prodaju loših kredita koji im koče poslovanje, ne plaćaju porez od 15 odsto kao do sada. Zbog ovog nameta mnoge banke su odustajale od prodaje zajmova preduzeća koje ne mogu da naplate. Jer, na primer, ako je dug iznosio milion dinara, toliko su morale da rezervišu novca na posebnom računu, odnosno da ta sredstva praktično blokiraju, a ako su želeli i da ga prodaju, onda su još na taj iznos morali da plate porez od 15 odsto.

Za prvih devet meseci ove godine nivo loših zajmova, prema poslednjim podacima Narodne banke Srbije, iznosio je 425 milijardi dinara ili nešto više od 3,5 milijardi evra. To čini udeo od 22 odsto u ukupno odobrenim kreditima. Najveći deo nenaplativih pozajmica (na primer, kredita koje kasne duže od 90 dana) odnosi se na firme, mada je učešće loših kredita u tom sektoru na kraju septembra u odnosu na kraj juna smanjeno sa 51 na 49,4 odsto.
Najveća promena u podacima banaka na kraju novembra u odnosu na oktobar jeste smanjeno kašnjenje u otplati kredita, i to za 0,6 odsto. Za to je najviše “zaslužno” to što su banke počele da prodaju loše kredite. Taj trend će se nastaviti, i u sledećoj godini sa novim olakšicama. Smanjenom nivou kredita u docnji doprinelo je i restrukturiranje kompanija, refinansiranje…

– I Narodna banka Srbije je u saradnji sa drugim relevantnim akterima preduzela odgovarajuće korake i to je dalo rezultate – ističe Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. – Docnja kod firmi u novembru u odnosu na prethodni mesec smanjena je, dok je kod građana blago povećana.

You May Also Like