Sremska Mitrovica – Poreska uprava je tokom 2014. godine intenzivirala aktivnosti u vezi sa kontrolama evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa, sa ciljem da kontrolom bude obuhvaćen što veći broj objekata, u kojima se obavlja promet robe na malo i pružaju usluge fizičkim licima. Kontrolom je obuhvaćeno preko 25.000 objekata na teritoriji Republike Srbije.

Protiv 5.800 obveznika pokrenut je postupak za utvrđivanje prekršajne odgovornosti, a mera privremene zabrane obavljanja delatnosti izrečena je prema 3.000 obveznika.

poreska_uprava1

Od ukupnog broja kontrola, 204 su bile izvršene na teritoriji Sremske Mitrovice.

U pomenutim kontrolama nepravilnosti su utvrđene u 88 slučajeva (43%). Protiv svih poreskih obveznika kod kojih su uočene nepravilnosti i koji ne poštuju propise, nadležnom sudu podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka.

Prema 77 obveznika izrečena je mera privremene zabrane obavljanja delatnosti, pošto je kontrolom utvrđeno da ne evidentiraju promet na propisani način, ili da angažuju radnu snagu suprotno propisima o radu.

Možda Vam se svidi i