Zaštita sliva reke Save

Sremska Mitrovica – U zgradi lokalne samouprave danas je održan drugi sastanak Međuopštinske radne grupe za kanalizacione sisteme u Sremskom okrugu, na temu projekta zaštite sliva reke Save i rešavanja problema prečišćavanja i prikupljanja otpadnih voda.

Projekat zaštite sliva reke Save se praktično realizuje sa predstavnicima svih sedam sremskih opština, jer bez obzira što opštine Stara Pazova i Inđija svoje vode usmeravaju ka Dunavu, za uspešnu realizaciju projekta je neophodna razmena podataka, iskustva i informacija, tako da su današnjem sastanku pored predstavnika Sremske Mitrovice, Rume, Iriga, Šida i Pećinaca, prisustvovali i predstavnici ova dva sremska grada.

10937614_1531004270485850_701462599_n

Na današnjem radnom sastanku predstavljen je upitnik za opštine učesnice i principi projektnog dodatka, kako bi bila raspisana javna nabavka i projektanti počeli sa radom.

“Mi realizujemo jedan projekat koji se tiče sliva reke Save, izgradnje komunlne strukture i prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda. Kroz njega želimo da zajedno sa svim opštinama Srema dobijemo osnovnu, baznu dokumentaciju za dalje razvoj sistema za prečišćavanje otpadnih voda”, rekao je Milan Mirić direktor Regionalne razvojne agencije Srem.

Marić se nadovezao pričom o problemu otpadnih voda, kao i o regulativama Evropske Unije, koje nalažu Republici Srbiji da im se prilagodi i uspostavi komunalnu infrastrukturu na propisan način.

“Svi dobro znamo koliki problem predstavljaju otpadne vode kako industrijske, tako i komunalne i potrebno je naći njegovo adekvatno rešenje. Na ovom sastanku bavimo se zaštitom reke Save i pet opština koje su obuhvaćene njenim slivom, a to su Sremska Mitrovica, Šid, Ruma, Irig i Pećinci. Ja se nadam da ćemo mi za devet meseci koliko traje projekat uspeti da uradimo osnovnu dokumentaciju, nakon čega ćemo nastojati da ovaj projekat kao jedan od glavnih naših kandidata za Evropsku Uniju predstavimo fondovima, nacionlnim institucijama i strukturama koje odlučuju o tome koji su nacionalni prioriteti i u čega će se ulagati u narednom periodu kada je u pitanju komunalna infrastruktura“, rekao je Marić.

Prema rečima Marića, s obzirom da u Sremskoj Mitrovici već postoji jedan deo izgrađene kanalizacione mreže, prioritet je izgradnja centralnog gradskog prečistača otpadnih voda, na koji bi se mogla prikačiti i sela koja su u okuženju Sremske Mitrovice.

Projekat na zaštiti sliva reke Save finansira Pokrajinski sekreterijat za međuregionalni razvoj, a prema procenama ukupna vrednost projekta je oko 80 miliona evra.

You May Also Like