Vojvodina – Pokrajinska vlada objavljivanjem četiri javna oglasa zvanično je započela kampanju zapošljavanja u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za ovu godinu.

Akcionim planom zapošljavanja u AP Vojvodini, kako se navodi u zvaničnom saopštenju Pokrajinske vlade, utvrđeno je da će se u ovoj godini sprovoditi programi i mere aktivne politike zapošljavanja – samozapošljavanje, zapošljavanje nezaposlenih lica, program stručne prakse i javni radovi.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova jpre dva dana objavio je četiri javna oglasa i zvanično započeo kampanju zapošljavanja u okviru koje će biti zaposleno i radno angažovano preko 3000 nazaposlenih lica.

pokrajinski sekreterijat za privredu, zapošljavanje u ravnopravnost polovca

JAVNI OGLASI:

1. Javni oglas za dodelu subvencije nezaposlenim licima za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2015. godini – 128.000.000,00 dinara.
Subvencija se dodeljuje u iznosu od 160.000,00 dinara i namenjena je samozapošljavanju nezaposlenih lica, koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine. Javni oglas je otvoren do utroška sredstava.

2. Javni oglas za dodelu subvencije poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2015. godini – 200.000.000,00 dinara.
Subvencija je namenjena poslodavcima sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine koji zapošljavaju nezaposlena lica koje se nalaze na evidenciji filijala Nacionalne službe za zapošljavanje u AP Vojvodini. Poslodavcu se dodeljuje subvencija u iznosu od 140.000,00 dinara po zaposlenom licu. Javni oglas je otvoren do utroška sredstava.

3. Javni oglas za realizaciju programa stručne prakse na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini – 40.000.000,00 dinara.
Sredstva su namenjena za finansiranje stručnog osposobljavanja nezaposlenih lica sa evidencije NSZ u AP Vojvodini, koja se prvi put stručno osposobljavaju za zanimanja za koja su stekla određenu vrstu i stepen stručne spreme ili koja su se stručno osposobljavala kraće od vremena potrebnog za polaganje stručnog ispita, a radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa. Zahteve mogu podnositi privatna preduzeća (privredna društva i preduzetnici) i javna nefinansijska preduzeća (JP i JKP). Javni oglas je traje do 18.03.2015. godine.

4. Javni oglas za finansiranje javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2015. godini – 160.000.000,00 dinara.
Ovo je mera aktivne politike zapošljavanja koja predviđa odobravanje sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje, sa teritorije AP Vojvodine, i podrazumeva sprovođenje aktivnosti koje preduzima podnosilac/izvođač javnog rada, a koje imaju za cilj ostvarenje određenog društvenog interesa. Javni radovi se mogu organizovati i sprovoditi u oblastima socijalnih, humanitarnih, kulturnih i drugih delatnosti, kao i u oblasti održavanja i zaštite životne sredine i prirode. Prijave za organizovanje i sprovođenje javnih radova mogu podneti privredna društva, preduzetnici i udruženja građana. Javni oglas je traje do 18.03.2015. godine.

Možda Vam se svidi i