Sremska Mitrovica – U Sremskoj Mitrovici se priprema formiranje servisa koji će 24 sata dnevno od građana primati informacije i intervenisati na prikupljanju animalnog otpada.

U jedinom sremskom gradu problem animalnog otpada do sada je rešavan transportom u inđijsku fabriku „Energo zelena“ dok je radila, po selima su rešenje bile stočne jame, ali je najveći deo animalnog otpada ipak je završavao kraj puteva, na divljim deponijama, u jezerima i rekama. Za sada, niko od građana nije kažnjen zbog neodgovornog bacanja životinjskih leševa van predviđenih mesta.

animalni otpad
Nakon što je Uprava za veterinu donela novi pravilnik o načinu odlaganja animalnog otpada, Sremska Mitrovica je preduzela korake za formiranje jednog ili više centara za prikupljanje animalnog otpada.

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović izjavio je dopisniku Radio Novog Sada da je nije problem u kaznama, već u tome što građanima nije data mogućnost da aktuelan problem reše na kvalitetan način.

„Kada zaživi služba za uklanjanje animalnog otpada, onda će se krenuti i sa sankcija protiv nesavesnih građana“, kaže Nedimović i dodaje da se u Agenciji za ruralni razvoj finalizuje predlog za konačno rešenja problema animalnog otpada.

„Ideja nam je da uspostavimo 24-časovni servis gde će građani prijavljivati postojanje animalnog otpada, a nadležna služba ga bezbedno uklanjati i poljoprivrednim proizvođačima izdavati potvrde kako bi mogli razdužiti brojeve koje su za stoku dobili od veterinara“, precizira Nedimović.

On dodaje da će se, godinu dana nakon aktiviranja službe za prikupljanje animalnog otpada, stočne jame trajno zatvoriti. Rad službe grad će finansirati tokom prvih nekoliko godina.

Procena je da će sve ovo grad godišnje koštati oko 20 miliona dinara, a preostalo je d se vidi gde postoje slobodni kapaciteti za preradu ovog otpada, odnosno da li će to biti u fabrikama u Somboru, Bačkoj Topoli ili u Inđiji, ako se ponovo pokrene fabrika „Energo zelena“, navodi Nedimović.

Kako saznaje RTV u Agenciji za ruralni razvoj, uskoro će se pokrenuti postupak javne nabavke za izradu Glavnog projekta gradnje punkta za sakupljanje i skladištenje životinjskog otpada, a do sada su izrađeni studija i idejni projekat. U ovim dokumentima detaljno je razrađen problem neškodljivog uklanjanja životinjskih otpadaka uginulih životinja i nejestivih sporednih proizvoda zaklanih životinja, ponuđena su moguća rešenja i utvrđene lokacije koje su pogodne za izgradnju punkta. Nakon analize ponuđenih lokacija, od strane stručnih lica sa Naučnog instituta za veterinarstvo „Novi Sad“ utvrđeno je da je za početak najbolje da jedan takav punkt bude izgrađen u Laćaraku.

Inače, u Sremskoj Mitrovici je, sve do uvođenja stečaja u „Mitrosu“ 2009. godine, radila kafilerija, a ona verovatno više nikada neće ni raditi zbog zastarele tehnologije i zbog činjenice da novi vlasnik „Mitrosa“ nije bio zainteresovan za kupovinu kafilerije.

Izvor: RTV

Možda Vam se svidi i