Sremska Mitrovica – Na osnovu donete Odluke gradskog veća o obezbeđenju subvencija za prevoz učenika srednjih škola sa teritorije Grada Sremska Mitrovica za period septembar – decembar 2015. godine, Gradska Uprava za obrazovanje poziva roditelje/staratelje učenika srednjih škola da podnesu zahtev za naknadu dela troškova prevoza (ukoliko isti nije podnet putem škole ili lično).

Potrebna dokumenta:
– Zahtev za naknadu dela troškova prevoza (obrazac se može preuzeti u školi ili Gradskoj upravi),
– Izjava roditelja/staratelja o prevozniku (obrazac se može preuzeti u školi ili Gradskoj upravi),
– Fotokopija lične karte roditelja/staratelja,
– Potvrda o prijavi prebivališta učenika (ukoliko ista nije dostavljena Gradskoj upravi iz škole),
– Izjava o zajedničkom domaćinstvu (overena u Mesnoj kancelariji ukoliko u porodici ima dva ili više učenika srednje škole)
– Izvod iz matične knjige rođenih za decu koja su učenici srednje škole (ukoliko u porodici ima dva ili više učenika srednje škole).

skolski autobus

Potpisivanje rešenja i ugovora sa roditeljem/starateljem učenika koji ima prebivalište u prigradskim mestima (izuzev mesta Mačvanska Mitrovica i Laćarak) se vrši u Gradskoj upravi za obrazovanje, kancelarija broj 19 – Ekonomska škola, kancelarija broj 23 – Tehnička škola, Prehrambeno-šumarska škola, Medicinska škola i Mitrovačka gimnazija.

Prilikom izdavanja mesečnih karti koje subvencioniše Grad Sremska Mitrovica potrebno je da roditelji/staratelji učenika imaju potpisano rešenje i ugovor sa Gradskom upravom za obrazovanje.

Možda Vam se svidi i