Za sada bez rušenja

Srbija – Pola miliona ljudi koji još nisu podneli zahtev za legalizaciju objekata bar za sada ne treba da strahuju od rušenja svojih kuća.

legalizacija

Izmene zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole previdele su da ovaj poseban i privremen zakon važi i nadalje, a ne samo do 31. decembra 2014. godine.

Svi koji su izgradili objekte bez građevinske dozvole do 11. septembra 2009. a nisu predali zahtev za legalizaciju dobijaju mogućnost da žive bez straha od rušenja. Dovoljno je bilo da podnesu bilo kakav dokaz o vlasništvu nekretnine katastru. Zasad im se ne neće tražiti da upis bude i realizovan, odnosno da rešenje bude pravosnažno.

Cena legalizacije je razlog za slab odziv. S druge strane, mali je broj i rešenih, davno podnetih zahteva. Nadležni u svim lokalnim samoupravama jednoglasni su u tvrdnji da je ovo posledica činjenice da su retki građani čija je dokumentacija bila potpuna.

You May Also Like