Sremska Mitrovica – Danas je ambasador Kanade u Srbiji, gospodin Filip Pinington, zajedno sa pokrajinskim sekretarom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislavom Bogaroškim i gradonačelnikom Sremske Mitrovice, Branislavom Nedimovićem posetio crpnu stanicu Bosut, za čiju rekonstrukciju je je Vlada Kanade donirala 378 hiljada evra.

Sanacija crpne stanice Bosut trajala je od 1. septembra do 15. novembra 2015. godine, i obuhvatala je demontažu šest pumpi, defektoskopiju i popravku opreme. Da bi se sprečilo moguće plavljenje tokom sanacije, radovi su izvođeni u fazama tako što su tri pumpe radile dok je popravka trajala na preostale tri.

2

„Kanadska vlada uputila je pomoć Srbiji u visini od ukupno milion kanadskih dolara, od toga za rekonstrukciju crpne stanice Bosut izdvojeno je oko 379 hiljada. Za vreme prošlogodišnjih poplava bio sam u Kanadi, ali sam pratio situaciju u Srbiji, to je i tamo bila velika vest. Dobra stvar je da su se u kratkom vremenskom periodu Kanađani organizovali i prikupili pomoć za Srbiju, i to ne samo ljudi koji žive u Kanadi, a vode poreklo odavde, nego i svi drugi, među kojima je i kanadska Vlada, ali i Ambasada Kanade u Srbiji koja je prva uputila pomoć poplavljenim područjima“, rekao je gospodin Pinington.

On se zahvalio Kancelariji Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Pokrajinskom sekreterijatu za vodoprivredu i gradonačelniku Sremske Mitrovice, naglašavajući da je Vlada Kanade obezbedila novčana sredstva, koja su zahvaljujući njima usmerena ka pravim ciljevima.

Potpredsednik Vlade Vojvodine i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Branislav Bogaroški je rekao da je pomoć Vlade Kanade od neprocenjivog značaja.

„Mi smo se prošle godine tokom poplava sreli sa velikim problemima upravo u ovoj regiji, a ovo je jedna od stanica koja je doprinla da šteta ne bude bitno veća od one koja je bila. Pokrajinski sekreterijat je putem Javnog vodoprivrednog preduzeća „Voda Vojvodine“ uložio ¼ sredstava u obnavljanju ove stanice, a u regionu Sremske Mitrovice, odnosno u priobalje Save imamo ulaganje blizu 100 miliona dinara u toku ove godine. Ovim ulaganjima pokušavamo da u 2015. godini saniramo sve što je oštećeno tokom poplava“, rekao je Bogoroški i dodao da se nada da se maj 2014. godine neće ponoviti, ali ukoliko do toga dođe Vojvodina će biti spremna da reaguje i ne dozvoli da se desi šeta velika kao prošle godine.

„Mislim da smo iz prošlogodišnjih poplava izvukli dovoljno pouka da je ulaganje u vodoprivredu prioritet u Vojvodini i sigurno prvi posao koji treba da se uradi i da će tako ostati u i ubuduće“, zaključio je Bogaroški.

6

Crpna stanica Bosut, kapaciteta 30 metara kubnih u sekundi i snage 1,91 mega vati, nalazi se na nasipu Save. Tokom viskog vodostaja, ova crpna stanica ispumpava vodu iz Bosuta u Savu i tako obezbeđuje zaštitu ne samo Sremske Mitrovice i Šida, već i nekoliko naselja u Hrvatskoj.

Održavanje opreme crpne stanice je bilo redovno tokom 1990-ih i nakon 2000. godine, ali ispod tehničkih normi i standarda zbog nedostatka novca, pa je neprestan višemesečni rad svih šest pumpi često izazivao ozbiljne kvarove.

Struktura i oprema crpne stanice Bosut bili su pripremljeni za visok vodostaj na Bosutu i Savi tokom aprila i maja 2014. godine, kada su pumpe radile bez prestanka više od 30 dana.

Pored rekonstrukcije crpne stanice Bosut zahvaljujući projektu Pomoći Srbiji u obnovi od posledica poplava, koji finansira Vlada Kanade, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) rekonstruisana je i crpna stanica Lipac. Vrednost radova na ove dve crpne stanice je 517.015 kanadskih dolara, od toga Vlada Kanada je donirala 378.553, dok je Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ obezbedilo 138.461 kanadskih dolara.

Možda Vam se svidi i