Sremska Mitrovica – U okviru realizacije projekta Program restauracije mozaika Sirmiuma danas su uručeni sertifikati američkim studentima koji su u Sremskoj Mitrovici zajedno sa domaćim konzervatorima – asistentima radili na restauraciji i konzervaciji mozaika prostorije 16 Carske palate Sirmium.

Četiri studenta američkog državnog Univerziteta u Albaniju su prethodnih petnaest dana boravili u Sremskoj Mitrovici i sticali praktična iskustva u restauraciji mozaika.

Projekat konzervatorsko – restauratorskih radova na mozaicima Carske palate Sirmium započet je pre dve godine, a sufinansiran je grantovima Ambasadorovog fonda preko američke ambasade u Beogradu i Ministarstva kulture Vlade Republike Srbije. Do sada, ukupan iznos sredstava izdvojenih za finansiranje projekta iznosi 176.657 američkih dolara. Odgovornost za realizaciju projekta nosili su Republički zavod Beograd i Zavod za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica uz podršku i pomoć Grada Sremska Mitrovica.

mozaik3

Pored mnogobrojnih vrednosti Programa konzervacije mozaika Sirmiuma, još jedna vrednost je i stručno usavršavanje američkih studenata sa državnog njujorškog Univerziteta u Albaniju, prošle i ove godine. Studenti koji su uključeni u ovaj program stiču praktično iskustvo u restauraciji mozaika Carske palate Sirmiuma pod rukovodstvom profesionalnih konzervatora Republičkog zavoda za zaštotu spomenika kulture Beograd. To usavršavanje je rezultat bilateralnog sporazuma između Univerziteta u Albaniju, Državnog univerziteta u Njujorku u Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograd. Američki studenti rade uporedo sa sremskomitrovačkim konzervatorima – asistentima. Njihov boravak u Sremskoj Mitrovici realizovan je pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica, koji je podržao gradonačelnik Branislav Nedimović.

mozaik4

Katherin Colon, Joseph Jackson, Joyce Park and Jennifer Whiteman studenti su treće godine američkog Univerziteta u Albaniju. Njihove osnovne studije su istorija umetnosti i međunarodne studije, rad na konzervaciji rimskih mozaika Sirmiuma u okviru međunarodne razmene, a koji je deo njihovog studijskog programa. Ovo je njihovo prvo putovanje van SAD i prva poseta Srbiji.

Mozaici Carske palate u Sremskoj Mitrovici predstavljaju jednu od najbolje čuvanih kolekcija za proučavanje umetnosti unutrašnje dekoracije na Balkanu iz vremena kasne antike. Restauracija i prezentacija dva mozaika rezidencijalnih prostorija palate uvode nas u drugu fazu Projekta prezentacije Carske palate: postepenu restauraciju ostalih mozaičkih površina, onih koji se nalaze na samom lokalitetu i mozaika koji su pronađeni u podignuti tokom arheoloških istraživanja koja su prethodila izgradnji objekta za natkrivanje lokaliteta, a koji će biti izloženi na zidovima poput mozaika sa predstavom Merkura.

mozaik

Današnjem događaju prisustvovali su pomoćnik ministra kulture Aleksandra Fzulgosi, načelnik Gradske uprve za kulturu, sport i omladinuGrada Sremska Mitrovica Ilija Nedić, direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulturu Sremska Mitrovica Ljubiša Šulaja i naučni saradnik na projektu profesor Michael Werner.

Možda Vam se svidi i