Upis prvaka do petka, po potrebi i duže

Sremska Mitrovica- Upis dece u prvi razred osnovne škole počeo je 1. aprila a zvanično traje do petka, 29. maja, ali kako je ranije najavljeno iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, po potrebi će biti upisano i dete koje dođe u septembru.

U školskoj 2015/16. godini upisuju se sva deca rođena od marta 2008. do marta 2009. godine i po statističkim pokazateljima u tom periodu rođeno je 68.740 dece.

Od dokumenata su potrebni izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, potvrda da je dete pohađalo predškolski program, potvrda o obavljenom sistematskom pregledu/ uverenje od lekara da je dete sposobno za školu, kao i i dokaz o vakcinaciji.

Škola je dužna da upiše svako dete sa svog područja, ali na zahtev roditelja, u skladu sa mogućnostima škole, dete može pohađati i školu kojoj teritorijalno ne pripada.

Udžbenike za školsku 2015/2016. godinu dobiće socijalno ugroženi učenici svih razreda osnovne škole, čiji su se roditelji/staratelji prijavljivali u školama, u periodu od 02.03. do 23.03. 2015. godine

Prema zakonu, osnovna škola je obavezna i roditelj ili staratelj plaća kaznu od 5.000 do 25.000 dinara ako ne upiše dete u školu.

Prema podacima Gradske uprave za obrazovanje Grada Sremska Mitrovica, prošle godine je u prvi razred upisano 665 prvaka, a prema podacima iz PU “Pčelica” ove godine se očekuje približan broj.

You May Also Like