Ugovore ćemo plaćati od 100 do 600 evra

Sastavljanje i overa ugovora ubuduće će građane koštati od 100 do 600 evra. Za sastavljanje ugovora advokatima će plaćati od 6.000 do 45.000 dinara, a za overu će dodatno notarima davati od 6.480 do 30.240 dinara.

NOTARI

Epilog: Sudnice od danas više neće biti prazne
To je, ukratko epilog četvoromesečne borbe advokata, notara i Ministarstva pravde koja se danas i zvanično završava vraćanjem advokata na posao. Notari će sada samo overavati ugovore koje će sastavljati građani i advokati. Ta overa građane će koštati od 6.480 do 30.240 dinara, u zavisnosti od vrednosti pravnog posla. Ako je, primera radi, posao vredan do 600.000 dinara, solemnizacija kod notara koštaće 6.480 dinara sa PDV-om. Za posao vrednosti do 2.500.000, solemnizacija će iznositi 10.800 dinara sa PDV-om, a za poslove do 14.000.000 koštaće 30.240 dinara sa porezom.

Solemnizacija je važna jer notar njome potvrđuje pravnu snagu ugovora. Notar će moći da odbije solemnizaciju u slučaju kada stranka nije poslovno sposobna i kada nema uredno punomoćje, ili kada oceni da je reč o apsolutno ništavom ugovoru. Protiv takvog rešenja javnog beležnika, stranka će imati pravo prigovora sudu, objašnjavaju u Ministarstvu pravde.

Cene
Advokati
Sastavljanje ugovora
6.000 – 45.000
Notari
Overa ugovora
6.480 – 30.240
Overa prepisa od 540
Overa prevoda 720
Overa odluke 12.600
Javnobeležnički depozit (preuzimanje, čuvanje, hartija od vrednosti, dragocenosti)od 18.000
*cene su u dinarima

Notari će ubuduće moći da sastavljaju jedino ugovore o raspolaganju nepokretnostima poslovno nesposobnih, gluvih, slepih i nemih osoba, kao i sporazuma o zakonskom izdržavanju. Sve druge ugovore sastavljaće advokati i građani, počev od ugovora o kupoprodaji do porodičnih i bračnih ugovora.

– Notari će moći da, na poseban zahtev stranke, sačine i ugovor o hipoteci i založnu izjavu, ali samo kada je potrebno da one imaju svojstvo izvršne isprave. Advokatima je sada samo vraćeno ono što im je oduzeto. Naše tarife se nisu menjale. Sastavljanje ugovora košta najmanje 6.000, a najviše 45.000 dinara, u zavisnosti od vrednosti pravnog posla – priča Jasmina Milutinović, predstavnica Advokatske komore Srbije (AKS).

„Blic”

You May Also Like