Sremska Mitrovica – Zakon o ozakonjenju objekata je u skupštinskoj proceduri, a kakva je situacija sa bespravno podignutim objektima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u Sremskoj Mitrovici sa nelegalnim objektima razgovarali smo sa Vladimirom Petković, načelnikom Gradske uprave za urbanizam, komunlne i inspekcijske poslove.

„Mi do sada nismo imali nekih velikih problema povodom legalizacije, a tome govori u prilog i podatak da je na nivou države Republike Srbije prosek legalizacije 6 odsto, a da je na teritoriji Grada Sremska Mitrovica legalizovano skoro 70 odsto objekata“, rekao je Petković.

legalizacija

On je objasnio da je novi Zakon o ozakonjenju objekata koji je trenutno u skupštinskoj proceduri u velikoj meri fleksibilniji i povoljniji za lica koja su podnela zahtev za legalizaciju, ali da su rokovi relativno kruti.

„U narednom periodu radićemo na tome da rešimo i ovih 30 posto podnetih zahteva za legalizaciju, a ne treba zaboraviti da pored tih podnetih zahteva imamo mogućnost da legalizujemo i ono što je inspekcija konstatovala kao bespravnu gradnju do 15. jula ove godine. Svakako ćemo se potruditi da u budućnost nemamo bespravno izgrađenih objekata u Sremskoj Mitrovici“, rekao je Petković.

Kao jedan od problema u čitavom procesu legalizacije bespravno izgrađenih objekata, ne samo u Sremskoj Mitrovici, nego u čitavoj državi, Petković je naveo nedovoljan broj građevinskih inspektora.

„Zbog uredbe kojom je zabranjeno zapošljavanje u javnom sektoru, a koja je još uvek na snazi ne možemo da povećamo broj građevinskih inspektora i ne možemo adekvatno da se borimo sa bespravnom gradnjom, ali trudićemo se i pokušati da Zakon o ozakonjenju objekata u potpunosti sprovedemo u delo ukoliko taj Zakon prođe skupštinsku proceduru“, za kraj dodao je Petković.

Možda Vam se svidi i