U 2015. godini manji porezi na imovinu

Sremska Mitrovica – Redovnim platišama poreza na imovinu na teritoriji grada Sremske Mitrovice koji su do 31. decembra prethodne godine izmirili svoje poreske obaveze i sporedna poreska davanja u 2015. godini porez će biti umanjen za 10 odsto.

U drugoj polovini novembra prošle godine na sednici Gradskog veća doneta je odluka da za sve redovne platiše poreskih obaveza poreski kredit bude deset odsto niži u 2015. godini, a u 2016. godini da taj procenat sa 10 pređe na 15 odsto.

porez

Gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović ranije je rekao da su u lokalnoj samoupravi pokušali da pomire činjenicu da se imovina mora oporezovati i stav da porez ne sme biti veliki pritisak na građane. “Stalno slušamo o reprogramima i oslobađanju plaćanja kamata neplatiša. Mi smo rešili da odemo potpuno suprotnim pravcem i da onima koji redovno plaćaju svoje obaveze, koje se tiču prihoda na koje grad može da utiče, a to je porez na imovinu, dajemo poreske kredite od 10 odsto u 2015. i 15 odsto u 2016. godini”, rekao je Nedimović.

Ovim potezom lokalna samouprava želela je da nagradi sve redovne platiše, ali i da stimuliše veći broj građana da na vreme izmiruju svoj poreske obaveze.

You May Also Like