Deo troškova boravka u vrtićima plaća grad

Sremska Mitrovica – Grad Sremska Mitrovica i ove godine finansiraće deo troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi „Pčelica“.

Na osnovu Odluke Ustavnog suda Republike Srbije koja je stupila na snagu u prvoj polovini jula 2012. godine, prestala je da važi Odluka koju je donele izvršno veće Autonomne pokrajine Vojvodine o raspoređivanju sredstava za regresiranje dela troškova boravka u predškolskoj ustanovi za treće, odnosno četvrto dete.

Gradsko veće grada Sremska Mitrovica na prvoj sednici koja je održana u 2015. godini donelo je odluku da će i tokom ove godine finansirati deo troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Sremska Mitrovica za dete trećeg, odnosno četvrtog reda rođenja.

vrtic_5_350

Grad Sremska Mitrovica će u ovoj godini finansirati pored svog obaveznog dela i deo troškova boravka u predškolskoj ustanovi „Pčelica“ za treće, odnosno četvrto dete i to u iznosu od 3.500 dinara za celodnevni boravak i 850 dinara za poludnevni boravak.

Finansiranje dela troškova odnosi se na period od 1. januara do 31. decembra 2015. godine, a za ovu namenu iz gradskog budžeta izdvojena su sredstva u visini od 5.067.000 dinara.

You May Also Like