Sremska Mitrovica – U oktobru 2013. godine grad Sremska Mitrovica doneo je odluku o osnivanju Fonda za finansijsku pomoć deci i omladini oboleloj od teških bolesti, a protekle godine ovu mogućnost iskoristilo je šest Mitrovčana.

Fond je namenjen sobama starim do 26 godina sa teritorije Sremske Mitrovice koji su zbog teške bolesti vitalno ugroženi, imaju urođene mane ili teška stanja čije lečenje ne pada na teret republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a potrebna im je pomoć u nabavci lekova, medicinskih pomagala, ili za plaćanje trškova lečenja.

Doktor-recept-los-rukopis31-660x440

U toku 2014. godine lekarska komisija je u šest slučajeva dala nalaze i mišljenja u kojima se saglasila da se finansijski pomogne nabavka lekova i pomagala, plati medicinski tretman ili lečenje u inostranstvu i za ove svrhe iz fonda je ukupno utrošeno 789.901,23 dinara.

U dva slučaja zahtevi su odbijeni i to u jednom slučaju reč je bila ooperativnom zahtevu koji se obavlja na teret Fonda, a u drugom slučaju zahtev je bio za nadoknadu putnih troškova.

O samom odlučivanju kome i u kojoj visini će novčana sredstva biti dodeljena zavisi od odluke lekarske komisije koju čine dva doktora pedijatrije i jedan doktor specijalista opšte prakse. Lekarska komisjia se sastaje po prijemu dokumentacije i u vrlo kratkom vremenskom periodu ako su svi uslovi ispunjeni novčana sredstva budu uplaćena na račun institucija koje će se baviti njihovim lečenjem.

Fond se fininasira iz namenskih prihoda budžeta – 80% od prihoda na osnovu komunalne takse za korišćenje reklamnih panoa, iz donacija preko SMS poruke i slično, delom sredstava oportuniteta po odluci tužilaštva i drugih javnih prihoda.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji, kao i samo predavanje dokumenata i zahteva obavlja se u Uslužnom centru Gradske uprave, na šalteru broj 7.

Možda Vam se svidi i