Sremska Mitrovica – Juče je zvanično počela ovogodišnja obnova registracije gazdinstva koja će kako je predviđeno pravilnikom trajati do 31. marta ove godine.

Već prvog dana registracije gazdinstva u Upravi za agrarna plaćanja, filijali u Sremskoj Mitrovici javio se veliki broj lica sa teritorije Srema i Mačve koji su želeli da obnove registraciju gazdinstva ili da gazdinstvo prebace u pasivno stanje.

Uz obrasce za obnovu registracije koje je Uprava za agrarna plaćanja Ministarstva poljoprivrede prethodnih dana nosiocima poljoprivrednih gazdinstava upućivala poštom, priloženo je i detaljno uputstvo o njihovom popunjavanju.

poljoprivreda

Dokumenta koja predaju fizička lica – poljoprivrednici, uz popunjene obrasce, su sledeća:

1. fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva;
2. fotokopije ličnih karata članova poljoprivrednog gazdinstva koji su upisani u obrazac br. 2;
3. fotokopiju izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopiju ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (sve ove fotokopije moraju biti overene u sudu ili u opštini);
4. fotokopija namenskog tekućeg računa otvorenog u poslovnoj banci po sopstvenom izboru.

Dokumenta koja predaju pravna lica uz popunjene obrasce su sledeća:

1. rešenje o registraciji pravnog lica ili preduzetnika;
2. fotokopiju izvoda iz katastra nepokretnosti ili fotokopiju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili fotokopiju ugovora o davanju zemljišta na korišćenje bez naknade (sve ove fotokopije moraju biti overene u sudu ili u opštini);
3. informacija o broju jednog žiro računa.

Registaracija gazdinstva je besplatna, a zahvaljujući njoj ostvaruje se pravo na veliki broj podsticaja države za poljoprivrednu proizvodnju. Obrasci za upis u Registar ili obnovu registracije mogu se preuzeti i na sajtu Uprave za agrarna plaćanja www.uao.gov.rs.

You may also like