Sremska Mitrovica – Sala Srpskog doma u Sremskoj Mitrovici sinoć je bila mala da primi sve zainteresovane da prisustvuju nesvakidašnjem koncertu renesansne sednjovekovne muzike u izvođenju ansambla „Renesans“.

Koncert je nosio naziv „Muzika Mediterana – srednji vek“, a u okviru programa izvedene su pesme provansalskih trubadura iz 12. i 13. veka, francuske igre iz 13. veka, pesme iz španskog zbornika Cantigas de Santa Maria, takođe iz 13. veka, koji je nastao na dvoru španskog kralja Alfonsa X, oca španske književnosti, pisan na galicijsko-portugalskom jeziku, kao i pesme i igre Ars nove iz 14. veka sa područja današnje Italije.

Organizator koncerta je Centar za kulturu „Sirmiumart“, a održаvanje koncerta pomoglo je Ministarstvo za kulturu i informisanje Republike Srbije.

„Renesans“ je danas, na području čitave Evrope, najstariji ansambl za ranu i tradicionalnu muziku. Tokom proteklih četrdeset pet godina održao je preko tri hiljade koncerata širom sveta i učestvovao na brojnim festivalima. Članovi ansambla, odani istorijskoj i autentičnoj interpretaciji, razvili su bogat repertoar, koji obuhvata dela srednjovekovnih, renesansnih i baroknih majstora, kao i tradicionalnu muziku balkanskih naroda. Dobili su brojne nagrade, kako u bivšoj Jugoslaviji, tako i u Srbiji i inostranstvu. Koncert „Muzika Mediterana“ se realizuje u okviru istoimenog projekta, nastalog na osnovu istraživanja muzike mediteranskih zemalja, čijem krugu pripada i kulturna tradicija Srba i naroda koji danas u Srbiji žive. Cilj je da se publici pruži saznanje o muzici srednjeg veka, koja čini glavnu struju istorije evropske muzike.

Možda Vam se svidi i