Ministar pravde Nikola Selaković najavio je danas da će sudske takse za izvršenje biti smanjene za 30% izmenama Zakona o sudskim taksama, a takođe će biti umanjene i naknade i troškovi za profesionalne izvršitelje.

„Zajedno sa novim Zakonom o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) biće sprovedene i interventne izmene Zakona o sudskim taksama, jer želimo da stvorimo efikasniji ali i jeftiniji i dostupniji sistem izvršenja“, rekao je ministar Tanjugu.

On je pojasnio da je reč o taksama koje se tiču predloga za izvršenje kada se izvršenje bude sprovodilo preko profesionalnih izvršitelja, (koji će se prema novom zakonu zvati javni izvršitelji).

sud

Novim ZIO, koji bi trebalo da bude usvojen do kraja godine, sprovođenje skoro svih izvršenja preći će u nadležnost javnih izvršitelja, dok će sud ostati nadležan za sprovođenje izvršenja u porodičnim odnosima i kod vraćanja zaposlenog na posao.

Kada je u pitanju izvršenje koje sprovodi sud, kako je Tanjugu ukazano u Ministarstvu pravde, taksa koju plaća poverilac biće niža za 50% u odnosu na postojeće rešenje.

Ukoliko izvršenje sprovodi izvršitelj, taksa koju poverilac plaća za pokretanje postupka biće niža za 30% od takse koja se plaća kada izvršenje sprovodi sud.

Razlog za smanjenje sudske takse je da su se građani ređe opredeljivali da im profesionalni izvršitelj sprovodi izvršenje jer su u tom slučaju morali da plaćaju i sudsku taksu i naknadu izvršitelju, napomenuli su u Ministarstvu.

Prema budućim zakonskim rešenjima, sud će odlučivati samo o predlogu za izvršenje na osnovu izvršne i verodostojne isprave, izuzev komunalnih predmeta koji su u isključivoj nadležnosti izvršitelja.

Sud će takođe odlučivati u postupku po pravnim lekovima (prigovor ili žalba) a sprovođenje izvršenja u skoro svim slučajevima osim pomenutih, prelazi u nadležnost izvršitelja, pa će samim tim i taksa za posao suda biti niža, s obzirom na manju opterećenost suda u izvršnom postupku.

Na osnovu novog ZIO, Pravilnik o nagradama i troškovima izvršitelja će takođe biti revidiran i biće smanjeni iznosi naknada.

Izvor:ekapija

Možda Vam se svidi i