Smanjena naknada pogrebnih troškova

Sremska Mitrovica- Naknada pogrebnih troškova preminulih penzionera svih kategorija iznosiće u januaru, februaru i martu ove godine 35.310 dinara, saopšteno je iz Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije.

Ova naknada se isplaćuje familijama preminulih penzionera ili onome ko je platio sahranu.

Naknada se isplaćuje u visini jedne i po prosečne penzije isplaćene u prethodnom kvartalu, u odnosu na dan smrti korisnika, a visina naknade utvrđuje se kvartalno.

Radoslav Ignjatović, načelnik odeljenja za finansijske poslove Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije, filijala Sremska Mitrovica, je za radio Ozon rekao da se troškovi refundiraju u zakonskom roku, koji je 60 dana od dana podnošenja zahteva.

U saopštenju PIO fonda se navodi da se za zahtev za ostvarivanje ovog prava prilaže:

Izvod iz matične knjige umrlih (fotokopija),
Računi o troškovima sahrane (original ili overena fotokopija)
Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
Ček od penzije umrlog korisnika penzije

U prethodnom tromesečju naknada pogrebnih preminulih penzionera iznosila je 36.474 dinara.

You May Also Like