Sremska Mitrovica – Narodna banka Srbije objavila je spisak od 100 preduzeća s najvećim iznosima blokade na kraju prošlog meseca kojima preti prinudna naplata. Na tom spisku našli su se i sremskomitrovački „Sirmium steel“ i „Mitrosrem“.

„Sirmium steel“ DOO Sremska Mitrovica našao se na spisku s iznosom blokade od 1.856.741.525,04 dinara i sa 52 nelikvidna dana dok „Mitrosrem“ ima iznos blokade manji od 1.000.000.000 dinara.

Od sremskih preduzeća na spisku se kao jedan od većih dužnika našlo i preduzeće „Borovica transport“ DOO Ruma koje je nelikvidno 1.166 dana, a prinudna naplata je na 1.693.052.218,83 dinara. Isto preduzeće ima još jednu prinudnu naplatu zbog duga od 1.224.132.324,71 dinara i 1.209 dana nelikvidnosti. Akcionarsko društvo „Fabrika kože Ruma“ se takođe našlo na spisku sa iznosom blokade od 1.020.045.692,11 i 1.364 dana nelikvidnosti, kao i „Gas-feromont“ AD Stara Pazova i“Super jaje“ DOO Inđija sa iznosima blokade manjim od 1.000.000.000 dinara.

narodna-banka-srbije-8-n1

„Agroživ“ iz Žitišta je drugi po visini iznosa blokade među tih 100 preduzeća jer je na kraju prošlog meseca dugovao 3.869.497.928,92 dinara, i imao je čak 577 nelikvidnih dana. Agencija za krizni menadžment DOO „Novi Sad“ ima dug od 3.255.257.067,14 dinara i nelikvidna je čak 2.477 dana, odnosno gotovo sedam godina. „Unihemkom farma“ DOO Novi Sad blokiran je zbog duga od 2.556.947.405,37 dinara i 1.510 nelikvidnih dana.

Pod prinudnom naplatom podrazumeva se obaveza i ovlašćenje Narodne banke Srbije da sa svih računa klijenata kod banaka dužnika na kojima klijent ima sredstava (dinarskih i deviznih), bez njegove saglasnosti, izvrši plaćanje obaveza po izvršnim rešenjima (poreskih, carinskih, sudskih i drugih organa) i nalozima (po osnovu hartija od vrednosti, menica i ovlašćenja) po propisanom redosledu prioriteta, a u okviru istog reda prioriteta prema vremenu prijema

Možda Vam se svidi i